Nieuwigheden 10.2 in de boekhouding

mercator 10.2 Mercator Penguin

Gebruikt u Mercator boekhouding? Ziehier enkele nieuwe dingen uit versie 10.2 van Mercator die op u betrekking hebben.


Bankkoppeling: Europese OGM

In België zijn we de gestructureerde mededeling (OGM) gewoon wanneer we bankoverschrijvingen uitvoeren. Maar het is een Belgisch formaat. Voortaan is er op Europees niveau een nieuwe norm ingevoerd om een gemeenschappelijk formaat voor heel Europa te definiëren.
Je zal dus geconfronteerd kunnen worden met 3 formaten:

  • Mededeling in vrije tekst
  • Mededeling in Belgisch gestructureerd formaat
  • Mededeling in Europees gestructureerd formaat

Het doel van de OGM is om de op de bankrekening ontvangen betaling rechtstreeks te koppelen aan de juiste factuur, de juiste klant of leverancier.

 Europese OGM: Lees de technische pagina


Beheer van vaste activa
Lijnen toevoegen aan een afschrijvingstabel, ook wanneer er een afgeschreven periode is.

Voorheen kon de afschrijvingstabel niet meer worden gewijzigd nadat er minstens één afschrijving was geregistreerd. Nu is het mogelijk om de niet-toegewezen lijnen te wijzigen en een andere verdeling van de afschrijving te kiezen.

Creëer een fiche van vaste activa vanuit een aankoop creditnota

Om een fiche van vaste activa aan te maken, doorloopt Mercator uw aankoopfacturen om na te gaan wat betrekking heeft met de investering. Dit is nu ook het geval voor creditnota’s.
Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een negatieve afschrijving te beheren die gerelateerd is aan een creditnota, in vermindering gebracht met de hoofdafschrijving die gelinkt is aan uw aankoopfactuur. Wanneer er een tijdsverschil is tussen het ontvangen van de creditnota en de afschrijvingstermijn van de vaste activa die reeds is gestart, kan de afschrijving van de creditnota uitgevoerd worden op hetzelfde ritme als de afschrijving van de investering.


Jaarlijkse vereenvoudigde BTW aangifte 2018 comptabilité luxembourgeois

Voor onze Luxemburgse klanten: het model van de aangifte is gewijzigd en Mercator is dus up-to-date.


Bankkoppeling
Definieer het aantal overdrachten/incasso’s per bestand volgens de bankrekening.

Het verzenden van elektronische overschrijvingen en domiciliëringen naar uw bank zal een Xml-bestand genereren. Maar sommige banken beperken het aantal transacties dat in éénzelfde bestand geplaatst kunnen worden.
In Mercator kan u bank per bank dit maximumaantal ingeven, zodat de software het bestand in zoveel bestanden verdeelt als nodig.

Accepteer BIC-codes die eindigen op XXX indien de code zonder XXX bestaat.

De BIC-code, ook wel SWIFT genoemd, wordt gebruikt om een bank of een filiaal van een bank te identificeren. Er kan een probleem ontstaan omdat sommige banken systematisch XXX, de hoofdzetel van de bank, plaatsen in hun gecodeerde berichtgevingen terwijl anderen dat niet doen. Vanaf nu herkent Mercator de BIC-code, zelfs als deze eindigt op XXX.


Beheer van aanmaningen: Gebruik de 9 klanten-categorieën in plaats van 3

U kan vanaf nu 9 verschillende rappelinstellingen configureren, vroeger waren dit er 3.


Smart-Tags in de boekhouding

Ter herinnering: in 2016 hebben we de komst aangekondigd van smart-tags in het commercieel beheer. Dit systeem om gegevens te beschermen heeft het doel om de gegevens te beschermen tegen injecties van gegevens die overeenkomen met documenten uit het commercieel beheer, en die rechtstreeks geïnjecteerd worden in het commercieel beheer.

Lees de uitleg opnieuw

smart tags comptabilité

Ditzelfde beveiligingssysteem wordt nu ook geïmplementeerd in de boekhouding, om te vermijden dat er rechtstreeks boekingen worden geïnjecteerd in het systeem, maar ook om te controleren of er geen wijzigingen worden gedaan in de boekhouding zonder dat dit in Mercator gedaan wordt.
Momenteel gaat het om fase 1: wij raden u aan deze smart-tags te installeren (via Geavanceerde tools -> SQL-database). Binnenkort worden deze verplicht.


Dit waren de laatste nieuwigheden van Mercator 10.2
Binnenkort en zoals het traditioneel is bij de komst van de zomer, zal je versie 10.3 ontdekken.