Nieuwigheden in de informatiebestanden

version 8.6 de Mercator

Nieuwigheden in de informatiebestanden om uw gebruik te vergemakkelijken

Zoals we u hebben gezegd, we stoppen nooit met het aanpassen en toevoegen van functionaliteiten naar uw behoeften.

U en uw klanten gebruiken de informatiebestanden van Mercator dagelijks. Om het leven voor u eenvoudiger te maken, zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Sommigen zijn innovatief, op anderen werd met ongeduld gewacht.

Ze hebben betrekking op vier gebieden:

Door de gebruiker gedefinieerde filters

Ze accepteren nu de constanten die u regelmatig gebruikt in de reporting. Ook, kan u gebruik maken van meerdere filters, gekoppeld met « en », « of ».

Exporteren van informatiebestanden

De functionaliteiten van het exporteren evolueren voortdurend volgens uw behoeften.

Bijvoorbeeld, u kan nu de kolomvolgorde personaliseren van het exportbestand vertrekkend uit de selectie van de velden.

U vind ook twee nieuwe knoppen. Ze zijn nuttig om uw gebruikte selecties van velden op te slaan. Zo kan u elke export op dezelfde wijze doen, zonder telkens de selectie opnieuw in te voeren.

Een andere, zeer gevraagde nieuwe functie: de keuze van het depot waar men een export van de DISPO gegevens van wenst te doen.

Import in de informatiebestanden

In dit deel een aantal functies gecreeerd om de import van uw gegevens eenvoudiger te maken in de informatiebestanden van Mercator.

Filteren van het beschikbare rooster

U kan reeds filteren in de informatiebestanden volgens hoeveelheden in het depot. Maar nu, kan u nog meer:

  • Kiezen tussen het belangrijkste of andere depots.
  • Niet meer zoeken op hoeveelheid met enkel het >= teken, maar ook andere vergelijkingsmethoden (>,=,<=,>).

Extra filtermogelijkheden werden ook hier toegevoegd.

Deze nieuwe faciliteiten en andere zijn in detail uitgelegd op onze technische pagina.