Verlaging van de Luxemburgse btw-tarieven op 1 januari 2023

Mercator versie 10.10 : Mercator-software is klaar voor de wijziging van de btw-tarieven in Luxemburg in 2023

Vanaf 1 januari 2023 worden de "standaard", "tussen" en "verlaagde" Luxemburgse btw-tarieven met 1% verlaagd tot en met 31 december 2023.

Met andere woorden :

  • Het standaardtarief van 17 % wordt verlaagd tot 16 %
  • Het tussentarief van 14 % wordt verlaagd tot 13 %
  • Het verlaagde tarief van 8 % wordt verlaagd tot 7 %

Als u in Luxemburg producten verkoopt tegen een van deze tarieven, moet u dus in uw beheersoftware het btw-tarief van uw producten aanpassen.
Dit betreft twee gebieden: boekhouding en commercieel beheer.


IN DE BOEKHOUDING

Deze wetswijziging zal heel gemakkelijk van toepassing zijn :

De nieuwe BTW-codes worden automatisch aangemaakt:
In Mercator Boekhouding zijn de BTW-codes aanpasbaar. Uw software genereert nieuwe BTW-codes op basis van bestaande codes..

De aangifte in het nieuwe formaat is klaar.   

De eCDF-bestandsformaten zijn aangepast.  

Naast dit punt kan uw boekhouder nog andere wijzigingen doorvoeren, die op deze pagina worden omschreven. Deze kunnen vooraf of op 1 januari worden gemaakt, afhankelijk van hoe hij werkt. 

In het commercieel beheer

Het zal nodig zijn om de BTW-tarieven te wijzigen in de artikelfiches van uw software. Mercator biedt een migratietool aan.   

Afhankelijk van de versie van uw SQL-server geeft Mercator u de mogelijkheid om deze aanpassing te plannen: een query wordt dan voorbereid en gelanceerd op 1 januari 2023, door de SQL-server, om de aanpassing uit te voeren.

Deze wijziging kan echter tot aandachtspunten leiden, afhankelijk van uw dossier: is er een verband/formule voor de berekening van het BTW-tarief tussen bepaalde prijzen? Gebruikt u verschillende tarieven? Hoe zijn deze verschillende tarieven gecorreleerd? Wie zal profiteren van de BTW-verlaging? …  

U moet deze verschillende punten zelf analyseren.
Doe een beroep op uw projectmanager om u bij dit proces te helpen.  

Indien verdere wijzigingen nodig zijn, kan hij deze in het planningsinstrument opnemen, zodat deze ook op 1 januari 2023 in werking treden. 

Om u op deze wetswijziging voor te bereiden, nodigen wij u uit de pagina : In Luxemburg: wijziging van de btw-tarieven 2023 te lezen.

Deze wijziging betreft zowel Luxemburgse ondernemingen als ondernemingen uit andere landen die in Luxemburg verkopen, bijvoorbeeld via hun webshop.