U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In Luxemburg: wijziging van het BTW-tarief 2023

0000003117     -      01-01-2023

Op 1 januari 2023 zal het Groothertogdom Luxemburg zijn btw-tarieven als volgt verlagen:

  • 17 % -> 16 %
  • 14 % -> 13 %
  • 8 % -> 7 %

Dit geldt voor alle dossiers onder Luxemburgse wetgeving, maar ook voor alle andere dossiers die in Luxemburg BTW-plichtig zijn in het kader van de OSS- aangifte (BTW op elektronische handel - zie deze pagina en deze pagina). Hetzelfde geldt voor dossiers waarvoor buitenlandse BTW is gedefinieerd.

Om dit eenvoudiger te maken, biedt Mercator een "migratie"-functie aan.

btw_lu_2023

Dit scherm is beschikbaar via "Tools> Geavanceerde Tools > Luxemburgse BTW-migratie 2023". De selectievakjes zijn beschikbaar volgens uw Mercatordossier.

De kernfunctie is de automatische creatie van de BTW-codes van 2023 uit de bestaande codeset in Mercator. Wij herinneren eraan dat de gebruiker in Mercator BTW-codes kan toevoegen en wijzigen volgens zijn behoeften. Bij de opstelling van de BTW-codes voor 2023 zal met dit maatwerk rekening worden gehouden. Indien een bestaande btw-code verwijst naar vakken die niet worden herkend in de aangifte 2023, dan wordt een waarschuwing weergegeven en wordt deze code niet gemigreerd naar de versie 2023. Dit proces stelt ook 31/12/2022 vast als einddatum voor alle oude codes en 01/01/2023 als begindatum voor nieuwe codes.


Belangrijke opmerking : als deze migratie vóór 1/1/2023 wordt uitgevoerd, zijn de selectievakjes 

  • Tarief in artikelen aanpassen
  • Tarief in klanten aanpassen
  • Tarief in leveranciers aanpassen

niet gecontroleerd. De btw-tarieven van de artikelen, klanten en/of leveranciers hoeven namelijk pas op 1/1/2023 te worden gewijzigd.

Het is echter mogelijk deze wijzigingen vóór 1 januari 2023 in te voeren. Daartoe moet de schakelaar "Planifier le 1/1/2023" worden geactiveerd. Dit vereist authenticatie bij de SQL-server en die SQL Agent op die server draait. (Deze functie is niet beschikbaar voor SQL Express en SQL Azure). (Voor meer informatie over geplande query runs, zie deze pagina).


Bij commercieel beheer kan het nodig zijn de prijzen van de artikelfiches opnieuw te berekenen volgens de formules (scripts) die daar zijn ingesteld. Het is namelijk waarschijnlijk dat in deze prijsformules rekening wordt gehouden met het BTW-tarief.

Als de tarieven in de artikelen vanaf 2023 worden gewijzigd, kan het vakje "Scripts (prijsformules) opnieuw toepassen" worden aangevinkt. Dit geldt voor alle artikelen met een formule (veld s_calcul niet leeg).

Als de tarieven in de "geplande" modus worden gewijzigd, kan het nodig zijn deze prijzen achteraf opnieuw te berekenen. Dit kan worden gedaan door een andere op maat gemaakte geplande query of via de functie "Prijzen bijwerken" van het menu "Artikelen".


In het laatste geval moet u

  • een veld selecteren uit de keuzelijst (bijvoorbeeld: "Basisprijs exclusief BTW")
  • het overeenkomstige veld in de toe te passen formule aangeven (bijvoorbeeld "S_PRIX_HT" - door hetzelfde veld als de geselecteerde waarde aan te geven, wijzigt u de waarden van uw items niet)
  • het vakje "Pas scripts toe" aanvinken (dit item past de prijsformule toe die eventueel in de artikelfiche is ingevoerd).

In ieder geval moet goed worden nagedacht over de relevantie van het opnieuw toepassen van deze scripts op alle artikelen.


Als de wijziging van de btw-tarieven in de "geplande" modus wordt uitgevoerd, is het mogelijk de opgeslagen procedure met het SQL-script van de wijziging te wijzigen. Dit is bewerkbaar via de SQL Server client tools en wordt herkend aan de naam : 

SCHEDULED_SP_ONCE_202301010000_...

Het is natuurlijk ongepast om de bestaande code te wijzigen, maar er kan wel code onder worden toegevoegd. Dit blijft een geschikte plaats om prijswijzigingen door te voeren als gevolg van de tariefwijziging.

Het is zelfs mogelijk SQL-code op te nemen die de BTW-tarieven van bepaalde documenten wijzigt. Men mag echter niet vergeten dat het document niet wordt herberekend en dat deze herberekening pas wordt uitgevoerd wanneer het opnieuw in Mercator wordt bewerkt. Deze wijziging moet daarom strikt beperkt blijven tot documenten die moeten worden bewerkt en zonder gevolgen voor betalingen, boekhouding, ... (typisch aanhalingstekens)

update lignes_v set taux_tva = taux_tva - 1 where (journal = 'Dweb1') and (taux_tva in (8, 14, 17))
update pieds_v set date='20230101' where journal = 'Dweb1'

Zie ook deze module C# waarmee u het BTW-tarief van bestaande documenten in commercieel beheer kunt wijzigen, met herberekening van het document.