U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

BTW-beheer op elektronische handel (OSS - boekhouding)

0000003015     -      06-12-2023

Vanaf 1 juli 2021 wordt het beheer van BTW op e-commerce naar niet-BTW-plichtigen in andere lidstaten van de Europese Unie (voorheen MOSS) gewijzigd en wordt het OSS (One Stop Shop).
Het gaat om intracommunautaire verkoop "via een systeem dat de verkoop faciliteert" (met name een website) volgens verschillende criteria. Voor meer informatie kunt u deze pagina's raadplegen :

Om over de hier beschreven functionaliteiten te beschikken, moet u :

 • Mercator 10.9 of hoger hebben
 • De boekhouding Mercator hebben
 • Vallen onder Belgisch of Luxemburgs recht.

Als je de btw-codes voor "Goederen" en voor "Diensten" beheert, heb je dus twee btw-codes voor hetzelfde regime, hetzelfde land en hetzelfde tarief (en alleen het andere type). In dit geval moeten de btw-codes online worden geïnstalleerd in de documenten van het commercieel beheer (alleen voor de verkopen).

Aanmaken van "OSS" btw-codes

Deze functionaliteit wordt geactiveerd door ten minste één "OSS"-compatibele btw-code aan te maken in "Tools> Setup> btw-codes> Verkopen". (Als er geen btw-code van dit type bestaat, is de functionaliteit volledig gedeactiveerd) Dit type btw-code wordt als volgt aangemaakt:

 • Tabblad "Algemeen”
  • Regime: Normaal (altijd en niet EEG)
  • Kies het land rechts van het regime
  • Kies het type ("Goederen" of "Diensten")
  • Begin: 01/07/2021 of latere ingangsdatum van het buitenlands tarief
  • Tarief %: specificeer het buitenlandse tarief. (het land moet vooraf worden opgegeven om de geldigheidscontrole van het tarief te deactiveren)
  • Selectievakje "Maatstaf aan vak BE 47/49 bijvoegen" aanvinken.
 • Tabblad "Vakken & Rekeningen"
  • Facturen: tweemaal het + teken en code "Maatstaf ..." en "BTW ..." voor dit land
  • N.C.: tweemaal het teken - en code "Maatstaf ..." en "BTW ..." voor dit land
  • Het is noodzakelijk om de numerieke tarieven van "Maatstaf" en "BTW" correct te koppelen
  • Het wordt aanbevolen om een aparte "BTW verschuldigde" rekening te gebruiken (bijvoorbeeld 451001 in de Belgische wet en 461414 in de Luxemburgse wet) omdat de betaling van deze btw apart zal gebeuren.

code_moss_2021_nl

code_moss_2021-2_nl

Wanneer u voor de eerste keer een btw-code aanmaakt, zijn de items in de vervolgkeuzelijsten op het tweede tabblad niet beschikbaar. Deze waarden kunnen leeg worden gelaten. Ze worden automatisch ingevuld door Mercator. In de praktijk volstaat het dus om het eerste tabblad in te vullen en de Algemene rekening op het tweede tabblad (2 keer).

Het hier verstrekte Excel-bestand bevat alle btw-codes die overeenkomen met de standaardtarieven voor alle Europese landen. Het kan eenvoudig worden geïmporteerd via het menu "Bestand / Importeren".

Wij raden u echter aan om alleen de codes te installeren van de landen waarmee transacties onder dit regime ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit vermindert het aantal vakken bij het opstellen van de aangifte.

Belangrijke opmerking: de vervolgkeuzelijst "land" mag alleen worden gebruikt voor dit soort aangiften. U moet de waarde in elke andere context leeg laten.

 

Opstellen van aangiften

Btw-aangiften via de OSS zijn altijd per kwartaal. Om geen extra procedure toe te voegen aan het einde van elk kwartaal, werd de btw-aangifte via de OSS geïntegreerd in de standaard Mercator-periodeaangifte :

 • indien de btw-frequentie driemaandelijks is en indien één of meerdere "OSS" btw-codes bestaan, dan wordt de periodieke aangifte "ingevuld" met de aangifte via de OSS.
 • als de btw-frequentie maandelijks is, en als de aangiftemaand maart, juni, september of december is, en als er één of meerdere "OSS" btw-codes bestaan, dan wordt de periodieke aangifte "ingevuld" met de aangifte via de OSS.

Concreet wordt in deze gevallen een tweede xml-bestand aangemaakt in de subdirectory VatMoss van de datadirectory Mercator.

 

Bijkomende informatie

 • Indien u beschikt over de module commercieel beheer verwijzen wij u naar deze pagina.