Wie eindejaar zegt, zegt inventaris

archivage des articles mercator


De opdracht is essentieel uw fysieke stock inventariseren en de hoeveelheden in uw beheersoftware in geven.

Dit maakt het mogelijk om de gegevens te vergelijken: zijn er verschillen waar te nemen? De inventaris wordt minstens eenmaal per jaar gemaakt, aan het einde van het boekjaar.

Voor uw gemak en om de juistheid en betrouwbaarheid van uw inventaris te garanderen is het sterk aangeraden om de activiteiten in uw winkel te stoppen tijdens deze korte periode: geen verkopen, leveringen, productie of aankopen.


Tips & Tricks:
VERDEEL DE INVENTARIS

In plaats van alles in één keer te inventariseren, kunt u gebruik maken van de Mercator filters en verdeelt u uw inventaris in gamma, rayon, familie, sub-familie, categorie, … Vervolgens kan u de opdracht opdelen om het te verdelen onder uw personeelsleden of om hem meerdere malen uit te voeren.

BEGIN MET EEN INVENTARIS VOORBEREIDING

Bij een voorbereiding geeft u de getelde hoeveelheid in, maar de stock beweegt niet. Dit gebeurt niet tot u uw voorbereiding verhoogt naar de definitieve inventaris. Dit geeft u een extra controle stap.

GEEF UW GEBRUIKERS RECHTEN

Je hele personeel kan u helpen bij de voorbereiding van uw inventaris. Maar, het is mogelijk om te kiezen dat maar enkele gebruikers de validatie van de definitieve inventaris kunnen bepalen.

EEN INVENTARIS MAKEN VAN EEN GROTE HOEVEELHEID ARTIKELS

Gebruik een « snel op nul zetten ». Dit genereert geen inventaris document en versnelt daarmee de aanpassingen van de gegevens. Handig als u veel artikelen op voorraad hebt!

Wij hebben voor u een kleine handleiding voorbereid die, in een notendop, uitlegt hoe u inventaris maakt in Mercator.