U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Optimale Mercator-installatie

0000002644     -      20-10-2017

Hier vind u een handleiding om Mercator optimaal te installeren.

Herinnering
Mercator Majuro is ontworpen als client- en serversoftware, en alles werd in de broncode geplaatst om dit onderdeel te optimaliseren.
Daarom is de installatie van Mercator zo belangrijk om dit deel perfect te laten functioneren.

 

Installatie

De hoofddirectory van Mercator mag enkel Mercator databasebestanden bevatten. Alle andere fiches moeten bewaard worden in de gegevensdatabank.

Indien dit niet mogelijk is, moet men minstens alle standaardrapporten in de database hebben.

De hoofddirectory moet gekopieerd worden naar alle computers waarop Mercator gebruikt zal worden.

De Data-directory van Mercator kan op 2 manieren beheerd worden volgens de client-configuratie:

 1. Indien de klant beschikt over een goede server
  Alle bestanden worden bewaard in de gegevensdatabank (zie "Tools / Opties / Bestanden" om aan te geven waar bestanden opgeslagen zullen worden.
  De Data-directory bevat enkel het bestand Mercator.Connection.
  Men moet het bestand Mercator.Majuro laten verwijzen naar de lokale data-directory.
  In dit geval gaat het om een cloud-installatie.
   
 2. Indien de klant niet beschikt over een goede server of indien de klant SQLExpress zal gebruiken of indien de klant zijn PDF-bestanden niet in de database wil bijhouden.
  Men moet de Data-directory laten staan op de server of op de computer die zal fungeren als server et het bestand Mercator.Majuro moet verwijzen naar deze directory.br />  

In beide gevallen, zal Mercator indien de toegang tot het netwerk onderbroken is, altijd lokaal gestart worden. Majuro technologie zorgt ervoor dat er opnieuw geconnecteerd wordt naar de database.p>

 

Wij pleiten in een lokaalnetwerk voor een cloud-installatie, dit wil zeggen dat elke gebruiker beschikt over zijn eigen directory. Hiermee wordt er een installatie op een gedeeld volume uitgesloten, maar ook de installatie van lokale resources. (niet te verwarren met de cloud-installatie)
Mercator Majuro heeft alles wat je nodig hebt om zowel de updates eenvoudig te distribueren als de andere assemblies te distribueren in alle lokale mappen voor elke pc.