U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In Luxemburg: migratie naar de Btw-aangifte 2015

0000002374     -      22-11-2016

Op 1 januari 2015, steeg in het Groothertogdom Luxemburg het Btw-tarief op die manier:

  • 15 % -> 17 %
  • 12 % -> 14 %
  • 6 % -> 8 %

Het “papier” model van de Btw-aangifte is ook veranderd en de nummering van alle vakken die daarin vervat zijn. Dit vereist een volledige herschrijving van de belastingwetgeving sets.

Om deze implementatie te vergemakkelijken biedt Mercator een standaard “migratie” functie.

Dit scherm is beschikbaar bij het opstarten van Mercator, na de login van de gebruiker, als Mercator een 8.5 code heeft. De selectievakjes zijn beschikbaar gemaakt op basis van uw Mercator dossier.

De centrale functie is het automatisch aanmaken van de 2015 BTW codes vertrekkend uit de bestaande code in Mercator. Wij herinneren u er hier aan dat in Mercator de gebruiker BTW codes kan toevoegen en aanpassen. De oprichting van de 2015 BTW codes zullen deze aanpassingen reflecteren. Als een bestaande BTW code verwijst naar cellen die niet in het 2015 overzicht worden herkend, dan verschijnt er een waarschuwing en zal de niet gemigreerd worden naar de 2015 versie. Dit proces levert ook de 31/12/2014 als einddatum voor alle oude codes en 01/01/2015 als startdatum voor de nieuwe codes.

Belangrijke opmerking : als deze migratie wordt gedaan voor 01/01/2015, wordt de standaard optie “Tarief aanpassen in de artikelen” aangevinkt. Tot gevolg, zouden de BTW tarieven in de artikelen niet worden aangepast vanaf 01/01/2015. De verandering van de tarieven in de statussen kan dan gemakkelijk worden gemaakt met behulp van de “Update prijs Dag" uit het “Items” menu. Het volstaat om een filter te plaatsen, bijvoorbeeld op de 15% artikels naar 17% te veranderen.

In de 8.5 versie en de Luxemburgse wetgeving, bij de toegang tot de fiscale instelling codes via het menu “Extra / Instellingen", als er op zijn minst één verrichting is voorafgaande 2015, krijgen we dit dialoogvenster waarmee u het soort codes kiest dat u wilt bewerken.

De verklaring van de Luxemburgse BTW in 2015 omvat ook deze functionaliteit BTW verklaring over e-commerce aan niet-belastingplichtigen voor de BTW in andere lidstaten.

Zie ook deze C# moduledie toestaat om de BTW tarief documenten van het bestaand commerciële management te veranderen.

 

Voor de mappen met meerdere wetgevingen(Met de basiswetgeving niet “Gelezen” inbegrepen), gelden de volgende handelingen:

  • Wanneer iedereen uit Mercator is in “Tools / Opties” , pas in “Wetgeving” de optie (ID=LEGISLAT) aan door op “Gelezen” te zetten.
  • Herstart Mercator: op dat moment biedt Mercator het bovenstaande scherm om de “migratie” toe te staan. Alles moet worden gekozen met uitzondering van de artikel updates.
  • Wanneer dit proces is voltooid gaat u terug naar “Tools / Opties” om de initiële waarde van de “Wetgeving” optie te resetten (ID = LEGISLAT).

 

Deze migratie functie is alleen beschikbaar in de Aruba/Majuro versie.