U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gezamenlijk locatiebeheer met in / uit serienummers

0000002848     -      25-03-2020

Het beheer van de locaties heeft bepaalde bijzonderheden wanneer het gekoppeld is aan het in / uit beheer van de serienummers optie (CHECK_SER = 3). In deze omstandigheden is elk serienummer van elk item niet alleen gekoppeld aan een magazijn, maar ook aan een locatie binnen dat magazijn.

emplacement_serie_n

Wanneer in de sequentie "Locatie vragen" is aangevinkt, wordt het dialoogvenster voor het kiezen van de locatie echter niet weergegeven. De locatiekeuze wordt, indien nodig, gemaakt in de interface waarmee serienummers kunnen worden ingevoerd.

Bij een uitgaand serienummer, waarbij het serienummer aan een locatie wordt gekoppeld, wordt automatisch rekening gehouden met deze locatie en kan deze niet door de gebruiker worden gewijzigd.

seriesout_emplacement_n

Voor een inkomend serienummer vraagt Mercator om het ingeven van de locatie :

 seriesin_emplacement_n

In het geval van een transfert van depot met betrekking tot twee magazijnen, moet tegelijkertijd met de twee aanvullende informaties rekening worden gehouden.

Standaard bevat het scherm van het bestand van de locaties het raster met de StandardGridId Serial Numbers op een tabblad "Serienummer". Hiermee kunt u de serienummers op deze locatie bekijken.

grille_numseries_emplacements_n


Aanvullende consistentieregels

Naast de consistentieregels die op deze pagina zijn gedefinieerd, zijn, wanneer in / uit beheer tegelijkertijd met locatiebeheer wordt gebruikt (MPLACE aanwezig in de voucher en optie CHECK_SER = 3), ook de volgende regels van toepassing :

  • Elk serienummer moet worden toegewezen aan een locatie die hoort bij het magazijn waar het serienummer zich bevindt.
  • Voorraadbewegingen van serienummers (in LIGNES_V / A / D) moeten de locatie aangeven waar dit serienummer effectief wordt gevonden.

Dit houdt in dat bij een installatie van het locatiebeheer in een bestand dat al gebruik maakt van het beheer in / uit van de serienummers, het noodzakelijk is om alle serienummers van de artikels met een locatie aan een locatie toe te kennen . Dit kan gedaan worden door een request van dit type :

update NUMSERIES set id_mplace='...'
from STOCK
where (numseries.id_art=stock.s_id)
and (stock.s_mplace=1) and (numseries.id_mplace is null)

door te vervangen ... door de id van een locatie.