U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Strikte koppeling tussen serienummers en loten

0000003010     -      19-08-2021

Vanaf versie 10.9 van Mercator is het mogelijk om een strikte koppeling tussen serienummers en loten te activeren.
Indien dit aangevinkt is bij een artikel dat moet beheerd worden per serienummer en per lot, moet aan elk serienummer een lot toegewezen worden wanneer het wordt ingevoerd.

Installatie

Voeg hiervoor het veld ID_LOT toe aan de tabel van de serienummers :

alter table NUMSERIES add ID_LOT char(10) null

Daarna moet u uitvoeren

  • een controle van de structuur (menu "Tools> Geavanceerde tools> SQL-database> Structuur controleren")
  • een update van de database (menu "Tools> Geavanceerde tools> SQL-database> Update)
Houd er rekening mee dat bij het installeren van deze functie de betreffende artikels geen voorraad mogen hebben.
Als dit het geval is, is het nodig om een inventaris op te maken om de voorraad uit te schakelen, de functionaliteit te installeren en een inventarisatie opnieuw uit te voeren om de serienummers opnieuw in te voeren en aan een lotnummer toe te wijzen.
In de grid van de serienummers toont een nieuwe kolom het lotnummer dat aan het serienummer gekoppeld is.

 

Gebruik

Bij het invoeren van een serienummer wordt het lotnummer gevraagd waaraan dit serienummer moet worden gekoppeld. Dit moet deel uitmaken van dezelfde depot.
Het is altijd mogelijk om een reeks van serienummers in te voeren. In dat geval zal Mercator het lotnummer voor het eerste serienummer opvragen en hetzelfde lotnummer gebruiken voor de andere serienummers.

Bij ingave van een serienummer zal Mercator automatisch het lot aanvullen dat aan dat serienummer is gekoppeld.
Als een lot in een bestelling wordt ingegeven, zal Mercator bij het verhogen van de staat van het document alleen serienummers weergeven die deel uitmaken van het geselecteerde lot. 

Op de artikelfiche - tabblad "Lots" is op elk lot een knop beschikbaar om de lijst met serienummers op te vragen die aan het lot zijn gekoppeld.

numserie-lot-serie_n

In het artikelbestand - tabblad "Serienr" worden de lotnummers en de omschrijvingen naast elk serienummer weergegeven. 


Bij gezamenlijk locatiebeheer met lotbeheer gebeurt het locatiebeheer via het lot (die al aan een locatie is gekoppeld).