U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Algemene informatie over MercatorPenguin bundles

0000002760     -      07-01-2020

MercatorPenguin bundels zijn entiteiten waarmee MercatorPenguin-schermen kunnen worden ingesteld. Mercator kan een onbeperkt aantal bundels bevatten. Deze bundels kunnen 3 types hebben:

  • Lijst: een lijstweergave van de gegevens uit de Mercator-database. Als er een record geselecteerd wordt, kan u een tweede lijst met details weergeven. Dit tot op 9 niveaus.
  • Grafieken: grafieken van gegevens uit de Mercator-database.
  • Notificaties : op basis van een notificatie, een lijstweergave van de gegevens uit de Mercator-database. Als er een record geselecteerd wordt, kan u een tweede lijst met details weergeven. Dit tot op 9 niveaus.

Bundels worden in Mercator gecreëerd via “Tools-Instellingen-Penguin bundles”.

Elke fiche komt overeen met een bundle. Het is mogelijk om een nieuwe lege bundel toe te voegen via het menu “Bewerken-Toevoegen” of via de dropdown van de knop “Lijst”. Een fiche moet altijd een titel bevatten die bovenaan het scherm gedefinieerd is. Voor elke bundel is het noodzakelijk om een 40x40 pixelafbeelding te associëren. We raden aan om een afbeelding te gebruiken die transparantie ondersteunt en weergave op een donkere achtergrond mogelijk maakt. Het frame links van de titel maakt het mogelijk om deze afbeelding te ontvangen. In de kader is het mogelijk om:

  • een afbeelding van zijn keuze te tekenen (slepen en neerzetten). Als de afbeelding geen 40x40 is, wordt de grootte automatisch gewijzigd.
  • Via het contextmenu rechts te klikken, Mercator biedt dan duizend suggesties.

 penguinbundle_image_nl

 

Het toewijzen van een bundel kan gedaan worden door te klikken op de knop "Gebruikers toewijzen": vervolgens kan u de gewenste gebruikers aankruisen. 

bundle_assign_user_nl

 

Vervolgens worden bundels beschikbaar gesteld aan gebruikers via hun gebruikersprofiel binnen Mercator.

penguin_bundles_users_nl

Via drag & drop kunnen de geselecteerde bundels geordend worden.


 

Het bundelconfiguratiescherm maakt de uitwisseling mogelijk van bundels met andere Mercator-dossiers, je kan jouw configuratie bewaren via de knop onderaan het scherm.

bundes_open_save_nl

De extensie van deze bestanden is pngb (PenguinBundle). 

Opmerking: dit type bestand is niet bedoeld om inhoudsveranderingen buiten Mercator mogelijk te maken.