U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bundelinstellingen van het type grafiek

0000002761     -      15-05-2023

Mercator laat bundel-instellingen toe van het type "grafiek" (Chart), die voor MercatorPenguin bestemd zijn. In tegenstelling tot een lijst bevat deze instelling slechts één stap, wat resulteert tot het weergeven van de grafiek.

De intellingen moeten 3 elementen bevatten:

 • 1. de XAML-definitie van de zoekparameters uit het selectieformulier. Dit formulier wordt bovenaan het scherm weergegeven.
 • 2. een SQL-query die de parameters gebruikt die ingegeven zijn in het formulier eronder.
 • 3. Een C#-code (op het tweede tabblad), die uitgevoerd zal worden door MercatorPenguinServer en waarvan het object opgebouwd is op basis van de gegevens, verkregen in stap 2.

 

1.XAML Opzoeking

Dit veld moet geldige XAML-code bevatten. De structuur van de code moet identiek zijn aan de code die wordt gebruikt voor het weergeven van de samenstelling van het zoekformulier, in de eerste stap van een "lijst"-bundel.

2. SQL-query

Dit veld wordt gebruikt om een query of SQL-script bij te houden. Deze query kan één of meerdere tabellen retourneren, dit is afhankelijk van de behoeften van de grafiek die in de volgende stap wordt gebouwd.

De SQL query moet de SQL-parameters gebruiken die meegegeven worden in het formulier (punt 1).

Bovendien wordt de parameter @ID_USER(char10), met het ID van de gebruiker, altijd doorgegeven.

3.Grafiek C#

Het tweede tabblad van het configuratiescherm laat toe om C#-code in te voeren die de constructie van de grafiek ondersteunt. Deze grafiek is altijd van het type

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart

Een object van dit type wordt initieel aangemaakt door MercatorPenguinServer. Het is verplaatst naar de Build-methode van de code. Deze Build-methode ontvangt 3 parameters:

 • Chart chart: de grafiek, zoals hierboven aangegeven
 • DataSet ds: de DataSet, het resultaat van de uitvoering van de query uit stap 2.
 • Dictionary<string, object> dicoParams: een woordenboek met
  • de SQL-parameters die zijn doorgegeven aan de SQL-query (hun naam begint met @)
  • @ID_USER bevat het ID van de gebruiker
  • MAIN_DIR: De hoofddirectory van Mercator, gezien vanuit de MercatorPenguinServer.
  • REP_DATA: de gegevensdirectory van Mercator, gezien vanuit de MercatorPenguinServer.

 

DataVisualization.Charting.Chart biedt een complete toolbox om grafieken te maken van alle types. Het gaat om een API standaard uit het .NET-framework. Deze is dus niet specifiek aan Mercator, en wordt vaak beschreven op het web. We wijzen u erop dat het gaat om grafieken binnen Windows Forms en dus niet in ASP.NET.

Belangrijke opmerking: de code hier wordt uitgevoerd in MercatorPenguinServer. Dus niet in Mercator, en ook niet mobiel. 
Als gevolg hiervan kan alleen worden verwezen naar de assemblies die gebruikt worden in het MercatorPenguinServer-appDomain. Hierdoor is het niet mogelijk om de assemblies MercatorUi.dll, MercatorReporting.dll te gebruiken.

Belangrijke informatie op deze pagina.


Enkele voorbeelden: