8 tips om back-ups van uw gegevens te maken

Terug naar de weblog
faire des backups de ses données de gestion

Er gaat geen jaar voorbij zonder dat de support van Mercator geen een oproep van een klant krijgt, doodsbang, omdat hij alles kwijt is...


Dan is het dus waard om aan enkele elementaire voorzorgsmaatregelen en best practices te herinneren.

Het maken van een back-up bestaat erin om de gegevens te kopiëren, om elke eventualiteit te vermijden: crash van de harde schijf, brand, waterschade, diefstal, hacken of computer virus schade. .

8 tips:


support backup bonnes pratiques
1. Sla de back-up niet op dezelfde PC / server op dan diegene die de gegevens bevat.

Als uw PC is geïnfecteerd met een virus, kan dit ook invloed op de back-ups hebben, die je dan niet meer kan gebruiken...
Zorg ervoor dat uw back-ups op machines staan waarvan het toegangspad niet door virussen kan worden gevonden.


localisation backup bonne pratique
2. Bewaar de back-up fysiek niet op dezelfde plaats als uw gegevens.

Zorg ervoor dat uw back-ups op een veilige plaats worden bewaard, buiten uw gebruikelijke werkplaatsen, zodat het niet kan worden beïnvloed door de gevolgen van een ramp (inbraak, brand, overstromingen...).

automatisation des backups
3. Automatiseer de back-up procedure

Stel een procedure voor de automatisering van de back-ups op, zodat de back-ups op een vaste frequentie worden uitgevoerd. Dit zal uw taak vereenvoudigen.
Het ideaal is dat deze service u waarschuwt als de back-up al of niet met succes werd voltooid.


tester ses backups et la réinstallation des données
4. Test uw back-ups regelmatig.

Controleer of uw back-ups correct zijn gemaakt en de gewenste gegevens er zijn. Voer simulaties van herstel uit. Indien nodig, pas de back-upprocedure aan.
De ontreddering zou dubbel zo groot zijn als je dacht dat je van een totaal verlies met uw back-ups gered was maar dat u vaststelt dat ze onbruikbaar zijn.


calendrier backup
5. Herhaal uw back-ups heel frequent.

Eén back-up per jaar, het is duidelijk niet genoeg. Zou u opnieuw één jaar werk willen ingeven? Back-ups maken doe je nooit te veel. Doe ze op regelmatige datums of zelfs op regelmatige uren.


soigner le classement de ses backups
6. Wees streng en rangschik uw back-ups.

Vermijdt verwarring en noteer duidelijk welke back-up de meest recente versie is. Na een tijdje, kunt u verouderde back-ups verwijderen.


antivirus à jour
7. Zorg ervoor dat u een up-to-date en effectief antivirusprogramma heeft op uw machines.

« "Vergeet niet dat 95% van de gevallen virussen door de gebruikers zelf worden geïnstalleerd nadat zij hebben aanvaard om ze te installeren (en zelfs als het virus beweert totaal iets anders te zijn). Dus altijd twee keer nadenken voordat u elk programma dan ook installeert. " »  (Bron)


lieu sécurisé backup
8. Bewaar uw back-ups op een veilige locatie en niet binnen het bereik van iedereen.

De back-ups kunnen gevoelige gegevens bevatten die niet in de handen van iedereen moeten vallen. Vertrouw deze verantwoordelijkheid aan de juiste personen toe.Deze tips lijken evident? Neem de tijd om te controleren dat u deze daadwerkelijk toepast.
Te vaak denkt men een optimaal beheer van back-ups te hebben geïmplementeerd zonder te beseffen dat het verouderd is. Of erger nog, wij vinden dat dit enkel bij anderen gebeurt... Wacht niet om te worden geconfronteerd met het verlies van gegevens vooraleer u zorgen te maken.


En meer in het tijdperk van het cryptovirus. Dit nieuwe soort virus, met name virulente, codeert uw gegevens (zoals de naam al doet vermoeden) en eist een losgeld tegen de decryptie-sleutel.
Let op: de politie adviseert om niet blindelings dit losgeld te betalen in de hoop de gegevens snel terug te vinden. Neem eerst contact op met de politie.
Het cryptovirus is meestal een mooie manier om een open deur naar andere schadelijke acties van de piraten te installeren...

cryptovirus

U bent klant Mercator. Wie is verantwoordelijk voor de back-ups van uw gegevens?

Het hangt af van uw installatie.

Bent u op uw eigen infrastructuur:

Procedures voor back-ups en de kwaliteit ervan vallen onder uw verantwoordelijkheid.

Als u een klant van Mercator Cloud bent:

Wij verzorgen de dagelijkse back-ups van de database van Mercator en uw website, als dit wordt gedaan met Mercator e-commerce. Als u een foutieve manipulatie op uw database maakt, kunnen we deze back-up voor u terugzetten.
En als een crash op onze eigen infrastructuur een herstelling vereist (zeer zeldzaam geval wegens de redundantie van onze infrastructuur), dan hebben wij de back-ups van de gegevens van de vorige avond.
Vergeet niet om de andere belangrijke bestanden op uw computer zelf te backuppen.

Ontdek Mercator ERP in de Cloud


Uw gegevens zijn waardevol. Denk na over een back-up strategie !