Mercator 10.1 is er!

De warme zomerlucht komt eraan en deze brengt de nieuwe versie van Mercator met zich mee: versie 10.1. Stap nu in voor nieuwe functionaliteiten.avion

Hier is de eerste golf nieuwkomers in Mercator. Ze hebben betrekking op het commercieel beheer, maar ook op de boekhouding en de CRM.

Voor cashbetalingen: koppeling met Glory’s betaalautomaten.

glory et mercator

U heeft het misschien reeds ervaren, in sommige winkels kan je cashbetalingen regelen via een betaalautomaat. U voert uw munten en biljetten in, en de automaat geeft je je wisselgeld terug.

Deze beweging is vooral merkbaar in de voedingsector (meer dan omgaan met geld!), maar de betaalautomaat is ook evident voor andere winkels om de volgende redenen: veiligheid, snelheid, nauwkeurigheid, hygiëne...

Mercator biedt nu de link tussen uw kassasoftware en Glory's betaalautomaten.
In uw scherm kunt u over een widget beschikken die weergeeft hoeveel liquide middelen er zich in de kassa bevinden, dit opdat u nooit tekort komt.

 Lees de technische pagina

Elektronisch factureren

Uw ontvangen facturen rechtstreeks in uw software importeren, een droom? Een groot aantal programma's laten elektronische facturatie toe, dit is ook voor Mercator zo..
Hoe?Met behulp van een gestructureerd formaat, dat ingelezen kan worden door elke software die deze aanpassing uitgevoerd hebben.

Dus u kunt elektronische facturen ontvangen in uw Mercator boekhouding die gemaakt werden met een andere software.
En je kan ook elektronische facturen versturen per mail. (Deze worden altijd vergezeld van een PDF).

 Lees de technische pagina met betrekking tot het ontvangen van elektronische facturen
 Lees de technische pagina met betrekking tot het verzenden van elektronische facturen

De audit in de informatiebestanden

Het is mogelijk om alle uitgevoerde wijzigingen in de informatiebestanden bij te houden in Mercator :

  • Wat was de waarde die werd veranderd?
  • Welke waarde werd vervangen?
  • Wie heeft deze wijziging uitgevoerd?
  • En wanneer?

Met deze functie, waar sommigen onder jullie al lang op wachten, kan u de informatiebestanden kiezen waarvoor u wijzigingen wilt bijhouden (klanten, leveranciers, artikelen, algemene rekeningen,...), eens u deze keuze gemaakt heeft kan u gaan bepalen voor welke velden er wijzigingen bijgehouden moeten worden.

 Lees de technische pagina

En andere nieuwigheden

automatisation

Boekhouding: automatisering van facturen en creditnota's

 Lees de technische pagina

virement compta

Overschrijvingen via de Bank-koppeling van de boekhouding

Indien u over deze module beschikt zal Mercator uw bestandsoverdrachten voorbereiden. Het adres van de afzender is toegevoegd aan dit bestand om te voldoen aan de Europese richtlijn 2015/849.

filtres t√Ęches crm

Betreffende CRM-taken

Het is vanaf nu mogelijk om in uw takenlijst te filteren op het type, bijvoorbeeld: afspraken, telefoongesprek, offerte maken, een aanbod doen,...)

Option KEEPLSTPDF

Optimalisatie van PDF-duplicaten

Mercator laat u toe om PDF-duplicaten bij te houden van afdrukken. Maar het aantal duplicaten kan soms hoog oplopen! Vanaf nu kunt u kiezen om enkel de laatst gemaakte duplicaat bij te houden (in plaats van een duplicaat per wijziging) of bepalen in welke versie het duplicaat aangemaakt moet worden (bijvoorbeeld zwart-wit, in kleur of met een andere header,...)

" Welkom op de vlucht naar versie 10.1. Zorg ervoor dat u uw instapkaart heeft. Wij wensen u een prettige reis en tot snel voor de volgende 10.1 nieuwigheden."

cocotier

Bron:
Image Glory