Mercator 10.10: nieuwe functies in de tools voor vergelijking

Mercator version 10.10 : nouveautés dans l'outil de comparaison (picking)

Mercator stelt een controle tool ter beschikking voor gebruik tijdens het pickingbeheer. Een snelle herinnering aan hoe het werkt:

  • Open het te controleren document.
  • Rechtsklik en kies de optie "Vergelijken".
  • Dit opent een nieuw venster met een vergelijkend raster zonder inhoud.
  • In dit nieuwe rooster voert u de hoeveelheden in die u tijdens het pickingbeheer hebt gevonden.

Wanneer u de vergelijking start, toont Mercator de verschillen tussen het oorspronkelijke raster en het nieuwe raster. U hoeft alleen maar te kiezen welke versie u wilt behouden.

Voor meer informatie : Pickingbeheer (vergelijkingen)


Nieuwigheden
1
Kies ervoor lots en locaties te negeren bij het vergelijken

In het oorspronkelijke document of in het nieuwe vergelijkingsdocument hebt u de lots en/of locaties misschien niet ingevoerd, terwijl u dat in het andere document wel hebt gedaan.
Zonder dit kenmerk zouden alle lijnen dan als verschillend worden beschouwd en zou de vergelijking niet relevant zijn.

Om dit te bepalen : Wanneer u met de rechtermuisknop naar "vergelijking" gaat, moet u de gekozen vergelijkingsmodus opgeven.

Picking : comparaison sans les lots et les emplacements

Raadpleeg de technische pagina : Pickingbeheer (vergelijkingen): Lots en locaties negeren

2
Vergelijking op basis van andere criteria dan hoeveelheden

Standaard wordt de vergelijking gemaakt op hoeveelheden.

Vanaf nu kunt u andere vergelijkingscriteria bepalen: eenheidsprijzen, kortingen, enz. Kies vervolgens welke set informatie u wilt bewaren: de oorspronkelijke of de informatie die u tijdens het uitzoeken hebt gevonden.

Raadpleeg de technische pagina : Pickingbeheer (vergelijkingen)

Application MercatorPenguin

De selectie kan gebeuren in Mercator (desktopversie) of in MercatorPenguin (mobiele versie).
De toepassing heeft dus ook deze nieuwe functies.