Zal het beroep van fiduciair de digitalisering overleven?

Terug naar de weblog
les fiduciaires et les comptables vont-ils survivre à la digitalisation ?

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een onderwerp aan bod komt dat op sociale netwerken tot bloei komt. Steeds weer opnieuw! Is er een wind van paniek in de zeilen van dit gerespecteerde en respectabele beroep?

We kunnen ons niet herinneren dat er aan het einde van het vorige millennium zo'n tumult werd gezien met betrekking tot het faxen van fiduciairen. En toch hadden ze allemaal een faxapparaat aangeschaft, maakten er goed gebruik van en betraden zo een nieuw tijdperk van moderniteit.

Wat verklaart dan deze spookachtige paniek en de daaruit voortvloeiende communicatie? Een bevraging van het beroep van fiduciair, boekhoudkundig en fiscaal professional? De angst om overweldigd te worden door deze nieuwe technologieën?

We hebben uiteraard geen antwoord op deze vragen. Aan de andere kant zijn we als managementcomputer-specialisten verbaasd dat dit debat draait om één enkele kokosnootboom, met de nadruk op de boekhouder en de boekhouding. Moet er niet met de hele keten rekening worden gehouden?


Wij zijn ervan overtuigd dat de "Fiduciaire" een essentiële schakel is in het leven van bedrijven, en met name van onze KMO's.

Zij moet op verschillende niveaus worden betrokken bij de informatiebeheersprocessen die leiden tot het invullen van btw-aangiften, jaarrekeningen en het opstellen van een belastingaangifte.
De focus op deze kant van het proces is in onze ogen een fout die vaak wordt gemaakt.

comptabilité fiducaire, un maillon de la vie de l'entreprise

processus gestion entreprise

Wat als uw curator echt betrokken was bij de verschillende stadia van uw bedrijfsprocessen?

Dat zou comfortabeler zijn.

Stroomopwaarts:

  • Beslis met de managers en IT-specialisten van het bedrijf over de processen die leiden tot kwaliteitsinformatie.
  • Teken met hen de dashboards die het ERP zal kunnen produceren zonder dat er een externe interventie nodig is.
  • ...

Tijdens het proces:

  • Zet verschillende "management control" punten op.

En stroomafwaarts:

  • Stel op basis van de aldus gedistilleerde gegevens de nodige juridische en fiscale documenten op.

Deze ideale boekhouder is uit zijn potje, attent en pro-actief. Hij neemt deel aan een systeem waar codering verouderd is, omdat de informatie zijn geautomatiseerde koers volgt. (Bijvoorbeeld van de schatting van een verkoper of een bestelling die op een website is geplaatst, tot de boeking). Aan het einde van een proces dat het heeft gevalideerd.


Vandaag de dag is alles in de Cloud!

De Cloud maakt het mogelijk om informatie beschikbaar te stellen waar de gebruiker van die informatie zich ook bevindt. Zijn geografische positie is niet meer van belang. De gegevens zijn toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Vanuit dit oogpunt zijn wij verbaasd over de aanzienlijke inspanningen die door sommigen worden geleverd om managementinformatie "terug te brengen" in het vertrouwen. Waarom?
Als zij van mening is dat zij haar continuïteit kan waarborgen door informatie te bewaren die uitsluitend aan haar klanten toebehoort, dan is er inderdaad een reëel probleem. 

Probleem omdat de manager van het bedrijf iets ontnomen wordt dat hem toebehoort en dat deel zou moeten nemen aan het beheer ervan.

Probleem ook omdat er een breuk is in de hierboven beschreven processen, en dit is altijd synoniem met dubbele codering, met de fouten en verliezen die dit onvermijdelijk met zich meebrengt.


Is het gepast dat de curator zijn boekhoudsoftware "oplegt"?

Dit is vaak de vraag die boos of frustrerend is. Dit zijn situaties die vaak voorkomen.

Deze accountant zit in zijn potje: het kan hem niet schelen wat er al gecodeerd is in het ERP van het bedrijf. Hij ziet zijn proces beperkt tot de boekhouding. Zijn knipperlichten laten hem niet zien dat dit een inconsistentie en een breuk in de managementprocessen van het bedrijf veroorzaakt.
Hoe triest om zijn cliënt tot dergelijke schande te veroordelen, onder het goud van het beste advies dat gegeven wordt.

Dus, kan een fiduciair zijn boekhoudsoftware opleggen? We zullen eenvoudigweg antwoorden dat een professionele piloot kan landen en opstijgen in eender welk vliegtuig.…

la fiduciaire peut elle imposer le programme de comptabilité ?

Is de accountant of fiduciair die de digitalisering zal overleven niet degene die uit zijn of haar wereld zal kunnen stappen en zich zal kunnen aanpassen aan de bedrijfsvoering en het management van zijn of haar cliënten?


En bij Mercator ?

Onze passie is managementinformatietechnologie. Onze eerste taak is om, net als architecten, het systeem te ontwerpen dat alle informatiestromen van het bedrijf zal ondersteunen. De jacht op dubbele codering, verlies van gegevens en tijd, staat centraal. Dit deel van ons werk vereist luisteren, analyse en een perfecte kennis van de "business" waarvan het beheer moet worden geautomatiseerd.

Dan komt het concrete deel: de installatie, de parametrering en de vormgeving van Mercator om te voldoen aan alles wat in het vorige punt is vastgesteld. In elk stadium zijn we van mening dat alle adviseurs van het bedrijf hun plaats en hun zegje hebben. 
Ons eigen beheer - dat van Mercator als onderneming - is toevertrouwd aan een trustee in elk land waar we actief zijn. Geen van hen waren in eerste instantie gebruikers van ons boekhoudsysteem. Dit was geen selectiecriterium; er zijn andere, veel belangrijkere criteria. Aan de andere kant maken beiden actief gebruik van onze ERP, voornamelijk met betrekking tot de boekhoudkundige functionaliteiten en natuurlijk zonder te verhuizen. Simpel gezegd...