U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe Mercator gebruiken "in the cloud" ?

0000002129     -      23-10-2017

In Mercator Majuro is het erg makkelijk om een "cloud"-modus te implementeren. Dat wordt mogelijk gemaakt door het feit dat alle gedeelde elementen (gegevens, bestanden, programmeringsmiddelen, rapporten …) opgeslagen kunnen worden in de SQL-database. Bijgevolg: als de Mercator-database "in the cloud" wordt geplaatst, is Mercator toegankelijk via eender welke computer. Het programma moet enkel de uitvoering van de "Mercator Majuro"-client toelaten, die bestaat uit enkele assemblies en bijvoorbeeld op een USB-stick kan worden opgeslagen. Deze client vereist enkel het bestaan van de framework .net 4.0, wat meestal het geval is.

Met andere woorden: het is mogelijk om te werken met de volgende configuratie:

  • Mercator.exe en de nodige assemblies (MercatorUi.dll, MercatorTunnel.dll, …) geïnstalleerd in een lokale directory;
  •  de SQL-database gehost "in the cloud".

Om dit concept toe te passen, raden we aan de bestandsbrowsertabbladen (FileView) te vervangen door SqlFileView. De toegang tot een gedeelde directory is in externe modus immers:

  • moeilijk te implementeren om veiligheidsredenen;
  • nadelig voor de prestaties, bv.: wanneer u door de fiches in een informatiebestand bladert, zal de content van elke bezochte directory steeds vernieuwd worden doordat de bestandsbrowser in Mercator is opgenomen.

De postcodes moeten ook lokaal geïnstalleerd worden en de optimalisering van het downloaden van de beelden van groot formaat moet worden geactiveerd.

Tot slot moet u MercatorShield zo configureren dat de communicaties tussen Mercator en MercatorShieldService via SQL Server lopen.

Het is mogelijk om Mercator te gebruiken in een boekhouddossier in cloud-modus. Er is wel één beperking: op elke pc moet de mappenstructuur identiek zijn. Mercator moet bijvoorbeeld geïnstalleerd zijn op "C:\Management\MercatorFidu\" en de directory "\Data\directories" moeten submappen zijn van de Mercator-directory.