U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator en de BTW op voorschotten - 2015 reglementering

0000002372     -      22-11-2016

Sinds 1 januari 2013 is de toepasbaarheid van het BTW-stelsel op voorschotten gewijzigd. Gezien de moeilijkheden door het feit dat de BTW niet meer uitsluitbaar is bij de uitgifte van de voorschot factuur werd een overgangsregeling ingesteld. Het loopt af op 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 kunnen alle BTW geregistreerde één van de twee volgende opties kiezen:
  • Het rechtssysteem: afgifte van een uitnodiging om het voorschot te betalen via een document dat geen factuur is of BTW vermeldt.
  • Het veiligheidssysteem : afgifte van een conform voorschotfactuur.
 
Hoe rekening houden met het één of andere systeem in Mercator ?

Wettelijke regeling

 
De kant van de verkoper
 
Een document van het Commercieel Beheer dat overeen komt met een uitnodiging om het voorschot te betalen wordt gemaakt in de Mercator van de verkoper. Dit document is gemaakt in een andere sequentie dan “facturen”, bijvoorbeeld een sequentie type “klad” (minimaal versie 8.5), “bestek” of “klad”. Zorg ervoor dat in de document lay-out de term “factuur” nergens verschijnt. Alle informatie met betrekking tot de BTW zijn ook verwijderd. (BTW-tarief, BTW-bedrag, als gevolg van de BTW-vrijstelling, …).
 
Wanneer de betaling van de klant wordt opgenomen in de boekhouding (of indien de levering reeds is uitgevoerd) wordt dit document omgezet naar factuur en de BTW-behandeling bevat geen uitzonderingen meer.
 
De kant van de koper
 
De uitnodiging om te betalen is geen boekhoudkundig document en moet niet gecodeerd worden in de boekhouding. Een overschrijving naar de leverancier kan worden uitgegeven via de bank koppeling.
 
Na ontvangst van de factuur kunnen de gebruikelijke boekhoudkundige handelingen worden toegepast.
 

Regime van tolerantie

De kant van de verkoper

De verkoper geeft een voorschot factuur in de juiste vorm. Deze factuur bevat:
  • De verwachte datum of de laatste betaling datum
  • De beweerde vervaldatum (datum van levering / oplevering van de dienst)
Als de verkoper bereid is om de BTW op de factuur direct te betalen dan wordt de BTW-behandeling voorgesteld zonder enige uitzondering.
 
Als de verkoper daar tegenover het voordeel wilt halen door de BTW niet te betalen tot de klant de aanbetaling heeft gemaakt, dan moeten we het concept van de BTW inning gebruiken. Met name volstaat het om een factuur uit te reiken met de BTW-code “$ 21” in plaats van “21”. Indien nodig, kunnen de online BTW-codes gebruikt worden in de facturatie van het bedrijfsbeheer.
 
Aan de kant van de koper
 
Scenario 1
 
Na ontvangst van de factuur kan de koper in de boekhouding coderen op de klassieke manier (hij heeft recht op de onmiddellijke teruggave van de BTW). De gebruikelijke boekhoudkundige behandeling kan worden toegepast.
 
Indien echter de betaling van het voorschot noch de levering plaatsvindt binnen de 3 maanden (tijdsvenster = window), dan zal de afgetrokken BTW teruggestuurd worden door het vak 61 van de BTW-aangifte. Dit kan gedaan worden door het coderen van een D.V. in Mercator met behulp van een BTW-code bepaald als volgt :
 
 
Deze code kan vervolgens worden gebruikt in een D.V. zoals hier getoond (bijv. regularisatie in vak 61 voor 100€ BTW)
 
 
Om de betalingen goed te volgen en eventuele overschrijdingen te controleren van de 3 maanden periode adviseren wij de hieronder beschikbare rapportering te gebruiken. Dit is gebaseerd op de identificatie van de inkomende voorschot bewerkingen door middel van een specifieke BTW-code. Deze BTW-code wordt verkregen door het dupliceren van de gebruikelijke BTW-code voor de aankoop van handelsgoederen of goederen en diensten, volgens het normale regime. In ons voorbeeld zijn deze codes "BSD21A" en "MD21A".
 
Scenario 2
 
De koper is niet van plan om de BTW onmiddellijk terug te vorderen. Hij wenst dit pas te doen vanaf het moment dat de voorschot factuur is betaald. Dit ontlast de noodzaak om het “venster” te beheren en aan te passen via het vak 61. Om dit te doen volstaat het om de notie van de BTW op de uitgave te gebruiken
 
 

Opmerkingen :

Het regime van tolerantie is niet beschikbaar voor intracommunautaire handelingen, gezien de noodzaak om de facturatie, de BTW-aangifte en het kwartaaloverzicht te laten overeenkomen.
 
Deze pagina is geschreven in de Mercator boekhouding volgens de Belgische wetgeving. Echter, aangezien de hier geciteerde reglementeringen zijn geïnspireerd door Europese richtlijnen, kan de informatie in dit document rekening houden met andere wetgevingen.
 
Specifieke regels zijn ontwikkeld voor situaties waarin de BTW moet worden verbeterd, de klant failliet gaat, … Deze correcties kunnen worden gemaakt via de D.V. met impact op de BTW-aangifte.
 
Het uiteindelijke Belgische BTW systeem is beschreven inbeslissing-BTW-n-E.T.126.003-dd.-07.10.2014.pdf
 
Het is noodzakelijk geval per geval de implementatie te controleren van een bepaalde werkwijze volgens de beoordelingscriteria aan elke onderneming. De beslissing om, afhankelijk van de omstandigheden, een bepaalde methode te behouden is niet de verantwoordelijkheid noch van Mercator, noch van het personeel die belast is met de parametrering, maar enkel voor de rekenplichtigen en de mensen die deze functie uitvoeren in het bedrijf.
 
Indien nodig kan de scheiding van de periodes van de BTW verschuldigdheid en van het boekjaar, een functie beschikbaar in Mercator 8.5, ook worden gebruikt.
 
 


Te laden : 0000002372.zip (6 Kb - 20-11-2014)