U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de optie "Touchscreen"

0000000644     -      03-02-2022

De optie “Touchscreen” geeft de gebruiker de mogelijkheid om in een volledige "Touchscreen" omgeving te werken , zonder het gebruik van een klassiek toetsenbord. Deze module stemt overeen met de characters TOUCH in de opties van de Mercator voucher.

De modus "Touchscreen" moet op de werkposten worden ingesteld via "Tools>Uitrusting kassa". Dit laat u toe om op bepaalde posten van het netwerk het gebruik van de module te activeren. Op gebruikersniveau, in het tabbald "Algemeen", is het ook mogelijk om deze "Touchscreen" functie per gebruiker in te stellen. Dit zal aan die gebruikers de mogelijkheid laten om in te loggen via het "Touchscreen".
  In dit geval moet u de optie "Inloggen in een aparte thread" (ID = PRE_LOGIN) desactiveren via het menu "Tools>Opties".

 

Op het niveau van de sekwenties, kan de optie "Touchscreen" worden ingesteld door de checkbox aan te kruisen op het tweede tabblad. Wanneer deze instellingen zijn gebeurd, wordt het gedrag van het programma gewijzigd als volgt:

  • De keuze van de gebruiker wordt ingegeven door een klik op de knop van deze gebruiker. Indien een foto is ingesteld op gebruikersniveau, zal deze foto verschijnen op de drukknop.
  • De keuze van de artikelen gebeurt rechstreeks met de knoppen, via de TouchSelector en TouchList objecten.
  • Bij het ingeven van de betalingswijzen, verschijnt een toetsenbord op het scherm om de bedragen in te geven.
  • In de signaletieken, wordt dit toetsenbord automatisch voorgesteld in de velden van het type "Tekst".

Gebruik van de TouchSelector :

Bij het ingeven van de artikelen, stelt het programma eerst de hoofdgroepen (Rayons) voor. Met een klik op de hoofdgroep worden de verschillende famillies voorgesteld. Indien die hoofdgroep geen famillies bevat dan worden onmiddellijk de artikelen voorgesteld. Deze procedure is identiek voor de famillies en sub-famillies.
De knop < geeft de mogelijkheid om terug te gaan in de onderverdeling naar het vorige punt.
De knop << gaat rechtstreeks terug naar de “ Hoofdgroepen (Rayons) ”.
De knop + laat toe om de verkochte aantallen te verhogen per eenheid of per verkoopconditionnering.
De knop - laat toe om de verkochte aantallen te verminderen per eenheid of per verkoopconditionnering.

De afmetingen van de knoppen (in pixels) kunnen worden ingesteld via "Extra > Opties > Overige".

Voor deze optie zijn de volgende optionele velden mogelijk:

  • In tabel STOCK: S_NONTOUCH bit: om artikelen uit de "touchscreen"-interface te weren. Men hoeft enkel een checkbox toe te voegen aan dit veld via de parameterinstelling van de signaletieken;
  • In tabel RAYONS: NONTOUCH bit: om rayons te weren. Er wordt automatisch een aanvinkvakje toegevoegd aan het scherm voor de parameterinstelling van de rayons.
  • In tabel FAMILLIES: NONTOUCH bit: om families te weren. Er wordt automatisch een aanvinkvakje toegevoegd aan het scherm voor de parameterinstelling van de families. (min vers. 10.10)
  • In tabel SS_FAMIL: NONTOUCH bit: om sub-families te weren. Er wordt automatisch een aanvinkvakje toegevoegd aan het scherm voor de parameterinstelling van de sub-families. (min vers. 10.10)

 

Meer info op deze pagina's :