U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kenmerken van BillingEngine

0000002203     -      29-10-2014

BillingEngine is een klasse die IDisposable implementeert en die de volgende methodes biedt (niet-uitputtende lijst):

 • InitNew: statische methode waarmee een nieuwe BillingEngine geïnitialiseerd kan worden die overeenstemt met een nieuw document
 • InitExisting: statische methode waarmee een nieuwe BillingEngine geïnitialiseerd kan worden die overeenstemt met een nieuw document
 • ApplyCustomerSupplier: de selectie van klant/leverancier toepassen
 • ApplyCliLiv: de selectie van de te beleveren klant toepassen (ID_CLI_LIV)
 • AppendLine: een lege lijn toevoegen in het invoerrooster voor algemene boekingen
 • InsertItem: een artikel invoegen
 • ChangeCurrency: de munteenheid wijzigen
 • Compare: vergelijken (functie 'rechterklik / Vergelijken')
 • GetPricingInfosV: gegevens over de verkoopprijs, klantenkorting, ... voor een bepaalde lijn krijgen
 • GetPricingInfosA: gegevens over de aankoopprijs, leverancierkorting, ... voor een bepaalde lijn verkrijgen
 • Group: groeperen (functie 'rechterklik / Groeperen')
 • Sort: sorteren
 • ItemsLabels: printen van artikeletiketten
 • PrintPrev: afdrukken / afdrukvoorbeeld
 • TransformDown: omvormen naar een lagere status (vb. Levering -> Bestelling)
 • TransformEqual: omvormen naar een document van hetzelfde niveau
 • TransformUp: omvormen naar een hogere status (ex. Bestelling -> Levering)
 • UpdateAmounts: herberekenen van het document (totalen, ...)
 • Save: de boeking in de boekhouding opslaan
 • Close: de BookingEngine sluiten

BillingEngine heeft de volgende public properties (niet-uitputtende lijst):

 • BillingForm: maakt het mogelijk om te weten welke BillingForm aan deze BillingEngine gekoppeld is. Is leeg indien dit buiten elke interface werkt. (Vb.: automatische facturatie)
 • ReadOnly
 • MultiUserLocked: vergrendeld als gevolg van een conflict van meerdere gebruikers
 • TypeVA: verkoop of aankoop
 • TypeVAP: idem met onderscheid van productiedocumenten
 • Type: 1 = factuur, 2 = levering, 3 = bestelling, 4 = offerte/bestelling klaarmaken, ... 
 • CLI: DataRow die overeenstemt met de huidige klant indien het document een verkoop betreft
 • CLI_LIV: idem voor de te beleveren klant
 • FOU: DataRow die overeenstemt met de huidige leverancier indien het document een aankoop betreft
 • TIERS: verwijzing naar CLI of FOU afhankelijk van de 'verkoop'- of 'aankoop'-status
 • PIEDS: DataRow die overeenstemt met het record PIEDS
 • LIGNES: DataTable die overeenstemt met de records LIGNES
 • PIEDS2: lijst van DataRows die overeenstemt met de records PIEDS in de oorspronkelijke documenten
 • LIGNES2: DataTable die overeenstemt met de LIGNES in de oorspronkelijke documenten
 • SEQUENC: DataRow die overeenstemt met de huidige sequentie
 • De datatabellen PAIEM, MAGASINS, TARIFS, COD_TVA, ...
 • DataSet: alle tabellen waaronder bovenvermelde
 • SavedNumber: het stuknummer dat toegekend werd bij het opslaan
 • AccountLibDefault: omschrijving van deze rekening
 • VatIdDefault: standaard btw-code
 • IsNew: is deze boeking nieuw?
 • VarQ: naam van de variabele van de lijnen voor de hoeveelheden; altijd 'Q' behalve indien u met een onderscheid in eenheden werkt, in dat geval geldt de eigenschap 'Q_UNITE'

BillingEngine antwoordt op deze events:

 • Initialized: wanneer BillingEngine volledig geïnitialiseerd is. Met de eigenschap Cancel van het eventArgs kan de aanmaak van deze BillingEngine geannuleerd worden door deze op true te plaatsen. Zo zal de BillingForm die eventueel aan deze engine gekoppeld is niet worden geïnstancieerd
 • BillingFormLoaded: aan het eind van het laden van de BillingForm indien deze BillingEngine aan een BillingForm gekoppeld wordt
 • BeforeApplyCustomerSupplier: in het begin van de uitvoering van de methode ApplyCustomerSupplier
 • AfterApplyCustomerSupplier: aan het einde van de uitvoering van de methode ApplyCustomerSupplier
 • BeforeApplyCliLiv: in het begin van de uitvoering van de methode ApplyCliLiv
 • AfterApplycliLiv: aan het einde van de uitvoering van de methode ApplyCliLiv
 • BeforeClose: in het begin van de uitvoering van de methode Close
 • AfterClose: aan het einde van de uitvoering van de methode Close
 • BeforeInsertItem: in het begin van de uitvoering van de methode InsertItem
 • AfterInsertItem: aan het einde van de uitvoering van de methode InsertItem
 • BeforePayment: voor de invoer van de betalingswijzen
 • BeforeCompare: in het begin van de uitvoering van de methode Compare
 • AfterCompare: aan het einde van de uitvoering van de methode Compare
 • LoyaltyCard: net voor het bijwerken van de getrouwheidskaart van de klant (bevat een eigenschap 'CancelLoyalty' die op true kan worden geplaatst indien u de huidige verkoop niet op de getrouwheidskaart wenst te zetten)
 • BeforeTransform: bij de start van het uitvoeren van een omzettingsprocedure
 • AfterTransform: aan het einde van het uitvoeren van een omzettingsprocedure
 • QtyChanged: wijziging van de hoeveelheid van een artikel (enkel in de LinesEditor)
 • BeforeUpdateAmounts: in het begin van de uitvoering van de methode UpdateAmounts
 • AfterUpdateAmounts: aan het einde van de uitvoering van de methode UpdateAmounts
 • RegimeChangedByCustomerSupplier: bij het wijzigen van het regime wanneer er van klant wordt veranderd
 • TarifChangedByCustomerSupplier: bij het wijzigen van de prijs wanneer er van klant wordt veranderd
 • CurrencyChangedByCustomerSupplier: bij het wijzigen van de munteenheid wanneer er van klant/leverancier wordt veranderd
 • CurrencyChanged: bij het wijzigen van de munteenheid
 • PrintPrevPrepared: bij het voorbereiden van een afdruktaak / afdrukvoorbeeld: mogelijk om tussen te komen in de dataset en in de configuratie van de rapportgenerator
 • ProviderTimePanelLoaded: bij het weergeven van de interface om prestaties in te geven
 • ProviderTimeBeforeOk: bij het klikken op de 'OK'-toets van de interface om prestaties in te geven
 • BeforeSave: in het begin van de uitvoering van de methode Save
 • AfterSave: aan het einde van de uitvoering van de methode Save