De vakantieboekjes van Mercator en Mode Expert

De zomer is het perfecte seizoen om even te stoppen, een stapje terug te nemen, ...
Door code reviews via Mercator en Mode Expert werd de code rond Mercator ERP verder verbeterd, geoptimaliseerd en makkelijker gemaakt. Wat zijn de handelingen die regelmatig herhaald worden in de dossiers?

Tijdens deze review heeft Mercator en Mode Expert opgemerkt dat er belangrijke aanpassingen konden verricht worden. Het doel? Drastisch vereenvoudigen van het aanpassen van verschillende roosters in Mercator ERP.

  • Code ergens ingeven om een SQL-query te wijzigen.
  • Code ergens ingeven om kolommen aan een rooster toe te voegen.
  • Code ergens ingeven om de weergave van kolommen te configureren
  • ...

Dit zijn repetitieve taken die uit het gebied van 'programmering op maat' kunnen gehaald worden en in eenvoudige parametrering van de ERP kunnen gezet worden.

Heeft u een technische ingesteldheid? Dan is dit boekje voor u. Mercator en Mode Expert heeft dit voor u samengesteld. Kijk er eens naar tijdens het nippen van een drankje. Profiteer van de zon om er eens rustig naar te kijken. De informatie is compact maar telkens geïllustreerd met voorbeelden. Wij wensen u prettig leesgenot...

Deel 1

 Query's Opnemen

Laten we eerst de recorder aansluiten...

U bent al te vaak op zoek gegaan naar een SQL-query om deze later te bewerken via de StringUpdater. Dit kan soms een moeilijke zoektocht zijn. De Heilige Graal kan nu eenvoudig gevonden worden via 'query's opnemen' in de code editor van Mercator ERP.

De SQL-query's zullen in het tabblad verschijnen van zodra de recorder is geactiveerd. Men kan vervolgens het nodige rooster openen.

 Vergeet niet om deze na gebruik uit te zetten. 

Deel 2

 Aanpassen van query's

Ja, pas deze aan zonder code dankzij de eigenschap StringUpdater die nu kan gebruikt worden via de parametrering. U kan de aanpassingen uitvoeren met volgende werking:

  • Voor: het deel voor de aanpassing van de query
  • Na: de aanpassing die aangebracht wordt

En als een query kolommen met gegevens heeft toegevoegd, waarom moet men nog steeds die kolommen aan het rooster toevoegen?  

Mercator ERP beschikt reeds over alle benodigde functies om automatisch kolommen toe te voegen. Deze functionaliteit kan toegepast worden op verschillende roosters met volgende nieuwe eigenschap:

 Voorbeeld nodig om het beter te begrijpen? Zie hier: Hoe het bewerken van extra kolommen in een rooster toestaan zonder te programmeren? 

Deel 3

 Aanpassen van de weergave van kolommen in de roosters

Ja, dit kan ook zonder code indien u dit wenst.
Dit is mogelijk dankzij de kolomregels. Ze kunnen zowel gebruikt worden op de standaard kolommen maar ook op kolommen die u net heeft toegevoegd.

De uitleg vindt u hier: Rooster wijzigen met kolomregels

Deel 4

 Knoppen plaatsen

Maar kunnen we dan knoppen plaatsen...

Ja natuurlijk! Mercator ERP detecteert automatisch kolomnamen die overeenkomen met knoppen waarmee zeer specifieke acties kunnen uitgevoerd worden: een klantenbestand openen, een document uit het commercieel beheer openen, een boeking openen, enzv. 
 …
De uitleg vindt u hier: Gepersonaliseerde roosters in de informatiebestanden: toevoegen van zoom knoppen

Het is dankzij deze werking ook mogelijk om een echte link tussen informatiebestanden op te zetten: Maak een link naar een informatiebestand in een rooster.

Deze nieuwigheden zijn ook van toepassing op de historieken van het "Vensters" menu: Wijzigen van roosters van de historieken in het menu "Vensters" zonder te programmeren.

Naar je toetsenbord en muis om dit allemaal te testen. Uw Mercator bevindt zich in de cloud. U heeft toegang vanaf uw vakantieplek.

Goede zomer!

Mercator en Mode Expert