Er is een nieuwe versie van MercatorPenguin beschikbaar

MercatorPenguin nouveautés

De MercatorPenguin applicatie is nu aan de beurt om nieuwe functies te krijgen die voldoen aan twee doelstellingen :

  • Zoveel mogelijk functies aannemen van de desktopversie van Mercator ERP
  • Het gebruik van de app keer op keer makkelijker maken door de programmering vlotter te maken en de ergonomie te verbeteren.

IN DE PRAKTIJK
Maak gebruik van meerdere categorieën

Een paar maanden geleden hebben we u kennis laten maken met meerdere categorieën in Mercator Desktop. Kleine herinnering: voor hetzelfde artikel / klant / ... kunnen meerdere items van dezelfde categorie geselecteerd worden. Bijvoorbeeld, een Chimay kaas kan zowel een streekproduct als een Belgisch product zijn. (Meer informatie).

Deze meerdere categorieën kunnen nu ook beheerd worden via MercatorPenguin. Hier kan men de waarden selecteren met een ON-OFF switch.

Catégories multiples dans l'app MercatorPenguin

 Technische pagina: Beheer van meerdere categorieën in de informatiebestanden

Bekijk bestanden met betrekking tot artikels / klanten / voorraden / verkopen / ...

MercatorPenguin is nu uitgerust met een functie om bestanden te bekijken (FileView) zoals in Mercator Desktop, hiermee kunnen bestanden die in de database zijn opgeslagen weergegeven worden in volgende schermen:

  • informatiebestanden
  • verkoop-en aankoopdocumenten
  • inventarissen
  • transfers tussen depots
  • CRM acties

Het is ook mogelijk om nieuwe bestanden toe te voegen of bestaande bestanden te verwijderen via de app. Deze zullen dan ook toegankelijk zijn via Mercator Desktop.

Visualisateur de fichiers dans MercatorPenguin

 Technische pagina: FileView in de ingaveschermen 

Controleer het eerder gescande artikel bij het scannen van opeenvolgende artikels

De nieuwe versie van MercatorPenguin maakt het mogelijk om in het eerste tabblad de informatie van het laatst gescande artikel weer te geven. Zo kan u in één oogopslag zien welk artikel laatst werd gescand zonder het volledige overzicht van de reeds gescande artikelen raad te plegen.
Handig als u gestoord werd tijdens het scannen van opeenvolgende artikels.

U kan ook de nodige artikelinformatie bepalen in dit veld.

Dernier article scanné dans MercatorPenguin

Automatiseer het bewaren van een document, actie, inventaris, ...

Indien de gebruiker geen aanpassingen maakt in het ingavescherm, biedt MercatorPenguin standaard geen back-up.
In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om informatie te bewaren, zelfs als er geen aanpassingen gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij het bewaren van een starttijd en een eindtijd van een dienst in een actie.

 Technische pagina: De parametrering van documenten voor commercieel beheer met lijnen, transfers tussen depots of inventarissen verfijnen

Diverse andere functies in de parametrering van documenten

Op de technische pagina hieronder vindt u in chronologische volgorde  een hele reeks nieuwe functies waarmee u de configuratie van commerciële beheerdocumenten met lijnen, transfers tussen depots of inventarissen kan verfijnen.

  • Indien er een fout optreedt bij het bewaren: verwijder alle lijnen of alleen de laatste lijn.
  • Een automatisch antwoord op de vraag "Artikels meerdere malen geïnventariseerd! Groeperen en toevoegen?"

Technische pagina: De parametrering van documenten voor commercieel beheer met lijnen, transfers tussen depots of inventarissen verfijnen

Wilt u meer informatie over deze functie of de implementatie ervan?
Neem contact op met uw verdeler, wij staan tot uw beschikking.