Mercator 10.10 verlegt de grenzen van Tools > Kortingen: maak uw kortingen variërend door in te stellen waardes

Mercator version 10.10 : nouveautés dans Outils > remises pour gérer les promos

Het ontwikkelteam van Mercator heeft gewerkt aan de werking en mogelijkheden van Tools > Kortingen voor versie 10.10.

Het scala aan mogelijkheden is enorm uitgebreid, deze werden gevraagd door verschillende klanten om aan de behoeften van hun bedrijf te voldoen.


IN DE PRAKTIJK
Stel een minimumhoeveelheid in voor de korting te krijgen

Stel een minimale aankoophoeveelheid in wanneer uw klant recht heeft op de korting. Deze hoeveelheid kan betrekking hebben op een specifiek artikel of alle artikels van dezelfde afdeling, dezelfde familie, dezelfde categorie, ...
In de nieuwe kolom "Gefactureerde hoeveelheid" kan u deze drempel definiëren.

Technische pagina : Kortingen en promoties per hoeveelheid

Bij aankoop van X producten, bied Y product(en) gratis aan

Geef het aantal producten in dat de klant moet kopen en voer vervolgens in wat het aangeboden product is en de hoeveelheid ervan.
Dit gratis artikel kan :

  • Een artikel zijn dat identiek is aan de andere dat gekocht moet worden (Bijvoorbeeld: bij aankoop van 4 blikken verf krijgt uw klant een 5e blik verf aangeboden.)
  • Een verschillend artikel zijn dan de andere dat gekocht worden (bijvoorbeeld: bij aankoop van 6 flessen wijn uit de rayon "Wijn" ontvangt uw klant gratis een kurkentrekker).

Deze keer heeft u de 3 nieuwe kolommen nodig : de gefactureerde hoeveelheid, de aangeboden hoeveelheid en het aangeboden artikel (indien nodig).

Technische pagina : Kortingen en promoties : x + y gratis 
Technische pagina : Kortingen en promoties : x + y gratis met een ander gratis artikel dan het gefactureerd artikel

Dupliceer een bestaande korting om als basis te gebruiken

In de lijst met uw kortingen biedt de eerste knop u nu aan om "de regel te dupliceren". Dit dupliceert vervolgens de geselecteerde korting. Bewerk vervolgens het vrije veld, start- of einddatum, configuratie, ...

dupliquer une remise existante

Importeer en exporteer uw kortingen in Excel 

Kan u beter met gegevens werken in Excel ?
Exporteer de gegevens van Tools > Kortingen, wijzig deze met Excel en importeer deze vervolgens opnieuw in Mercator. 

exporter et importer sa liste de remises dans Mercator

Kortingen toepassen bij het importeren van een selectie artikels

Heeft u meerdere artikels voorgeselecteerd met behulp van een filter? Of heeft u de artikels voorbereid op een PDA? Bij het importeren in Tools > Kortingen via deze nieuwe item, kan u tot 4 kortingen bepalen die op uw selectie van toepassing zijn.

importer en précisant une remiseimporter en précisant une remise

Instellen van meerdere passages bij meerdere kortingen op een artikel

Meerdere kortingen en promoties kunnen betrekking hebben op een artikel.

Van zodra Mercator een korting tegenkwam die betrekking had op een artikel dat ingegeven werd in een verkoop, stopte het zoekproces en werd deze korting toegepast.

Vanaf versie 10.10 is het mogelijk om in te stellen of Mercator moet verder zoeken naar andere kortingen.

Neem het geval van een winkel die het hele jaar door 5% korting op zijn artikels toepast. Dit is ingegeven met de vermelding "Passage 1" (Mercator zal daarom eerst naar deze korting gaan). Tijdens de feestdagen geeft deze winkel tijdelijk 10% korting. Dit moet worden ingegeven met de vermelding "Passage 2". Mercator gaat dan naar deze korting en past de 10% toe.

Gebruik deze verschillende passages om de volgorde in te stellen van meerdere kortingen. 

 Technische pagina: Kortingen en promoties : meerdere passages


TIps en trucs

Vergeet niet dat het steeds mogelijk is om de prioriteitsvolgorde van de kortingen te wijzigen door de regels te verplaatsen met drag & drop.

Vanaf versie 10.10 wordt de begin- en einddatum van de kortingen automatisch opgenomen in hun vrije velden en gedurende de periode buiten de vermelde datums wordt het vrije veld grijs weergegeven in de lijst met kortingen.

Wilt u meer uitleg over deze nieuwe functies of de implementatie ervan? Neem contact op met uw verdeler.