Mercator 10.9 : ordenen en sorteren zijn de sleutelwoorden

Nouvelles fonctionnalités d'ordre et de tri dans Mercator

Voor de start van het schooljaar brengt Mercator een nieuwe reeks functionaliteiten met zich mee rond hetzelfde thema : de mogelijkheid om belangrijke elementen te ordenen en te sorteren.

De gebruiker wil intuïtief zijn muis kunnen pakken en de elementen in de gewenste volgorde kunnen slepen.
Nu kan dat gedaan worden.


over het algemeen
personnaliser l'ordre des rayons, familles, sous-familles
Personaliseer de volgorde van rayons, families en subfamilies

De lijst wordt standaard gesorteerd op basis van de omschrijving. Maar misschien wilt u de items anders ordenen binnen uw bedrijf, zoals bv. in volgorde van belangrijkheid.

Na het toevoegen van een "volgorde"-kolom, kan u de elementen sorteren en ordenen via drag & drop. U kan dus de meest voorkomende of de belangrijkste items naar voren brengen.

ordre dans les rayons, familles et sous familles

 Technische pagina : Personaliseer de volgorde van rayons, families en subfamilies

Personnaliser les tris dans les catégories
Personaliseer de volgorde van de categorieën

Op dezelfde manier kan u nu ook de volgorde van de lijnen personaliseren bij de categorieën.

Kies de informatiebestanden waar u deze handmatige volgorde wilt gebruiken (artikels, klanten, leveranciers, prospecten, locaties, ...).

Dit gebeurd ook weer met de drag & drop functie. 

 Technische pagina : Personaliseer de volgorde van de categorieën in de signaletieken 

donner un titre à chaque catégorie
Geef een titel aan elke categorie

Om het gebruik van de categorieën nog makkelijker te maken werden de nodige velden toegevoegd om de namen van de categorieën in verschillende talen op te geven.

Deze velden met de titels kunnen dan ook weer gebruikt worden waar u ze nodig hebt.

titre dans les catégories

 Technische pagina : Koppel titels aan categorieën die aan informatiebestanden zijn gekoppeld  

Réordonner, a posteriori, vos soldes et promotions
Sorteer uw kortingen en promoties achteraf

Via "Tools > Kortingen" kan u alle toe te passen kortingen maken en weergeven. Zoals u weet, is de volgorde van de elementen in dit rooster erg belangrijk omdat het de prioriteit van de verschillende kortingen bepaalt.

U kan nu de lijnen van kortingen in loop van de tijd opnieuw ordenen via drag & drop.

Het is daarom niet langer nodig om regels te verwijderen en opnieuw te beginnen met ingeven.

ordre dans outils remise

 Technische pagina : Sorteren van de lijnen in de kortingenlijst

Fixer le tri de la grille des fournisseurs de la fiche article
Stel de sortering van het leverancierstabblad op de artikelfiche in

Drag & drop kan ook gebruikt worden om artikels binnen het leverancierstabblad op de artikelfiche te ordenen. Standaard worden deze elementen gesorteerd op de ID van de leverancier maar dit heeft het volgende neveneffect : andere referenties van dezelfde leverancier (waarvoor we de leverancier dan niet opnieuw konden specificeren) staan onderaan het rooster. Dit probleem kan nu vermeden worden.

 Technische pagina : Stel de sortering van het leverancierstabblad op de artikelfiche in


In uw programmatie
drag and drop dans les grilles de Mercator
Orden de lijnen met drag & drop in de verschillende roosters

Zoals u zal hebben begrepen zijn alle bovenstaande functies mogelijk dankzij drag & drop.
Om dit te verkrijgen : AllowUserToAddRows = true

Al deze functies zijn beschikbaar in Mercator versie 10.9 of hoger. Ze kunnen geactiveerd worden naar gelang van uw behoeften. Neem contact op met uw projectmanager of verdeler.