U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de Intrastat-optie

0000000272     -      26-03-2022

De Intrastat-module van Mercator is een optie. Uw installatiecode moet in de opties de vermelding ISTAT omvatten.

Link naar de informatiebestanden

  • Het informatiebestand "klanten" bevat een Intrastat kader waarop u per klant de standaardcodes voor "land" en "transport" kunt vastleggen.
  • Het informatiebestand "leveranciers" bevat een Intrastat kader waarop u per leverancier de standaardcodes voor "land" en "transport" kunt vastleggen.
  • In het informatiebestand "artikels" kan een intrastatcode voor de aankopen en een code voor de verkopen worden bewaard. Deze codes zijn gelinkt aan het bestand met de goederencodes. Zodra u de eerste posities van een code invoert, verschijnt de lijst met de overeenstemmende codes. Deze codes hebben als formaat 9999-9999.

Hoofding van een document

Comboboxes moeten worden toegevoegd om de codes "land", "transport" en "transactie" in te voeren.

Mercator wisselt automatisch tussen de transactiecodes 1 (aankopen/verkopen) en 2 (retour goederen) naargelang van het totale bedrag van het document. (negatief bedrag = retour goederen)

Vanaf 2022 zijn de te gebruiken transactiecodes als volgt:

 

intrastat_2022_nl

Dit houdt in dat Mercator bij een terugzending van goederen standaard geen waarde kan initialiseren. De gebruiker moet kiezen in welke van de 3 mogelijke gevallen hij zich bevindt.
Het is wel mogelijk om

  • een standaardwaarde in de opties te stellen: ITRANS_NCV "C.N. op verkoop: Intrastat verrichting" / ITRANS_NCA "C.N. op aankopen: Intrastat verrichting" (aanbevolen),
  • via de customizer een waarde af te dwingen,

als de gebruiker steeds dezelfde transactiecode kiest bij het retourneren van goederen.

Indien één van deze 3 velden ingevuld is, zal Mercator het document pas valideren als de 3 velden ingevuld zijn.

Gewest

Het gewest ("Vlaams Gewest", "Waals Gewest" en "Brussels Hoofdstedelijk Gewest") dat tijdens de aangifte moet verschijnen, kan standaard worden gedefinieerd via "Tools > Setup > Winkels".

SIP data
In het menu "Tools > SIP data" kunt u de gegevens van de Intrastataangifte invoeren. Voor een aangifte per bestand zijn de volgende gegevens verplicht: btw-nummer van de aangever en het vestigingsnummer (doorgaans 00). Wordt de aangifte gedaan door een derde-aangever, dan zijn de postcode en het btw-nummer van de derde-aangever verplicht.

Met behulp van de coëfficiënt kunt u uw eigen gewichtseenheid omzetten in kilo (kilo is de verplichte eenheid voor Intrastat). Bijvoorbeeld: Gewichten worden in Mercator vermeld per ton -> coëfficiënt = 1000.
Zie ook : Intrastat: hoe een verschillende multiplicatiecoëfficiënt voor het gewicht per artikel gebruiken ?
en Hoe de gewichtsberekening voor de Intrastat-aangifte aanpassen ? 

Opmaak van de aangiften

De aangiften worden opgemaakt via het menu "Beheer > Intrastat". De leveringen omvatten de documenten voor uitgaande goederen en de negatieve aankopen. De verwervingen vermelden de aankopen en de negatieve documenten voor uitgaande goederen.

De NBB laat geen papieren aangifte opgesteld via Mercator toe. Toch kunt u een document bekomen dat gelijkwaardig is aan de aangifte via "Bestand / Afdrukken".
De verschillende aangiften worden bewaard in de subdirectory ISTAT van de directory Mercator.
De via Mercator berekende aangiften kunnen door de gebruiker worden gewijzigd.

Vanaf Mercator 8.5 moet u deze informatie raadplegen.

Daartoe verwijzen wij de gebruiker naar de instructies uitgegeven door de Administratie en de Nationale Bank met betrekking tot de gebruiksregels voor de opmaak van de Intrastataangiften.


Aanvullende informatie :