Mercator 10.4, het vervolg: Penguin en SumUp ®

Mercator ERP et paiement via SumUp et MercatorPenguin

Mercator 10.4, het vervolg!
Hier zijn verschillende nieuwigheden over MercatorPenguin, maar bovenal een belangrijk element: de komst van de koppeling met SumUp® betaalterminal.


MercatorPenguin
Ken jij SumUp® betaal terminals?

Hier is een kleine betaalterminal, lichtgewicht, met kaartlezer of contactloos.
lichtgewicht, met kaartlezer of contactloos.

Betaling via deze terminal gebeurt altijd via een mobiele toepassing.

En hier komt MercatorPenguin!

SumUp et Mercator

paiement penguin
Betalingen ontvangen in MercatorPenguin dankzij SumUp®

Uw installateurs/technici hebben op hun mobiel toestel, after-sales service acties of bestellingen die u hen hebt voorbereid voor de dag.
Geconfronteerd met een klant die niet cash kan betalen, kunnen ze de betaling door de kaart via de terminal SumUp®.

  Integratie van de SumUp betaalterminal.

reçu dans MercatorPenguin
Aanmaken van de ontvangsten rechtstreeks in MercatorPenguin

Het is nu mogelijk om een nieuwe ontvangst rechtstreeks in de MercatorPenguin te maken en deze te koppelen aan een klant. Deze ontvangsten kunnen worden gecodeerd:

  • hetzij in contanten
  • hetzij met een creditcard, via de betaalterminal van SumUp®
  • hetzij een combinatie van beide.

  Aanmaken en wijzigen van ontvangsten in MercatorPenguin

faire des calculs dans penguin
Berekeningen uitvoeren op verschillende velden:

MercatorPenguin maakt het mogelijk om de som van verschillende numerieke zones die de gebruiker heeft ingevoerd te berekenen, of een andere in te stellen formule, toe te passen op de gewenste velden.

Voorbeeld:

  • het totaal van een betaling in cash en de ontvangst in SumUp®
  • de totale oppervlakte (breedte * lengte)

Dit punt is uiteraard gerelateerd aan de ontvangsten, maar ook aan alle acties, bestanden of andere documenten van het Commercieel Beheer.

 Expressies berekend in Penguin schermen

mercatorPenguin effectuer des calculs
associer un reçu à une commande pour augmenter un acompte
Het koppelen van een ontvangst aan de bestelling van de klant om het voorschot te verhogen:

Dit is een nieuwigheid in MercatorPenguin, gelijkwaardig zijn aan de mogelijkheid van het toewijzen van meerdere voorschotten aan een bestelling van de klant in Mercator.

Aangezien men nu ontvangsten in Penguin, gerelateerd aan klanten, kan aanmaken biedt stelt MercatorPenguin de lijst van openstaande bestellingen van die klant voor. Men kan dus de ontvangst vervolgens toewijzen aan een bestelling van een klant om zo het voorschot op deze bestelling te verhogen.

  Een ontvangst aan de bestelling van een klant koppelen


Mercator Desktop & SumUp®
sumup sur mercator desktop
Kan ik SumUp® met Mercator Desktop gebruiken?

Ja, als u een mobiel toestel en MercatorPenguin ter beschikking hebt..

U realiseert uw kassaverkoop in Mercator, en u kiest de betaalmethode Penguin. Mercator communiceert met Penguin en de SumUp® toepassing op uw mobiele toestel, zodat het bedrag op de terminal SumUp® verschijnt.
De klant betaalt vervolgens met de terminal en de info van de transactie keert terug in Mercator, precies zoals met een traditionele terminal!

 Gebruik van MercatorPenguin als betaal terminal voor Mercator


MercatorPenguin evolueert nog en steeds om aan uw behoeften op het gebied van mobiel beheer te voldoen!

Tot binnenkort voor andere functies 10.4

mercator 10.4