Nieuwigheden in de boekhouding

mercator 10.5 : nouveautés dans la comptabilité

Voici 12 nouveautés amenées par la version 10.5 de Mercator. Elles concernent la partie "Comptabilité" du logiciel.

Si vous êtes sous contrat de mises à jour, ces nouveautés vous sont directement accessibles.


IN DE BOEKHOUDING
spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage de l'achat
Bij het ingeven van aankopen: duid de bankrekening van de leverancier aan

Vanaf nu kan u de bankrekening van de leverancier tijdens het ingeven van de aankoopfactuur in Mercator onmiddellijk aanduiden.

Deze tussenstap is eveneens mogelijk door de toevoeging van een rolmenu met een lijst van de bankrekeningen die voor deze leverancier zijn gekend.

Sommige van uw leveranciers hebben inderdaad meerdere bankrekeningen. Standaard toonde Mercator de eerste rekening, die als de belangrijkste werd beschouwd en dan moest u de wijziging manueel uitvoeren. Vanaf nu zal Mercator een rolmenu tonen met de lijst van de gekende rekeningen. En je kan onmiddellijk een andere kiezen, indien gewenst.

 Technische pagina: Bepaal de bankrekening van de leverancier tijdens het ingeven van de aankoop

spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage de l'achat
In het scherm van de overschrijvingen: nieuw rolmenu met de verschillenden bankrekeningen van de leverancier

Dit zelfde rolmenu, hierboven uitgelegd, is eveneens aanwezig in het scherm met de overschrijvingen, in de laatste tussenstap vóór het verzenden van de betaling.

déroulant avec les comptes bancaires des fournisseurs (Mercator Comptabilité)

pouvoir lister toutes les propositions de paiements
Tijdens het voorbereiden van de betalingen: oplijsting van alle betaalvoorstellen voor alle leveranciers

Het scherm met de voorbereiding van de betalingen bevat in het bovenste deel de leveranciers, en in het onderste deel de betalingen van de in het bovenste deel opgelijste leveranciers.

Deze nieuwe optie laat toe om alles in één lijst te verzamelen.
Interessant voor diegenen die de betalingen in optiek van “kasbeheer” wensen te gebruiken en het totaal bedrag dat zij dagelijks kunnen betalen, wensen te bepalen. Deze weergave laat toe om, alle leveranciers door elkaar, de betalingen te kiezen.

 Technische pagina: alle voorstellen van betalingen kunnen oplijsten

virement
De overschrijving onmiddellijk bij het ingeven van de aankoop boeking aanmaken

Dit punt zal de bedrijven waarvan de boekhouder/de zaakvoerder zowel de betalingen als de boekhouding uitvoert interesseren. Het maakt het mogelijk om de tussenstap van de voorbereiding van de betaalvoorstellen over te slaan. Voor iedere boeking zal Mercator, vooraleer naar de volgende boeking over te gaan, onmiddellijk het scherm van de overschrijving voorstellen.

 Technische pagina: De overschrijving onmiddellijk bij het ingeven van de aankoop boeking aanmaken

si la recherche n'aboutit pas, récupérer la boite de dialogue
In de Historiek van het menu “Vensters”: de vorige zoekcriteria onthouden

Als de uitgevoerde opzoeking geen resultaat heeft opgebracht, kan u het dialoog venster terug oproepen met de reeds aangeduide zoekcriteria om te wijzigen en een nieuwe opzoeking uit te voeren.

 

lettrage : griser les lignes indisponibles
In het scherm van de Afpunting, de bewegingen die voor afpunting niet beschikbaar zijn in grijs tonen

Sinds altijd blokkeert Mercator de documenten die niet beschikbaar zijn om af te punten, omdat deze tijdelijk in gebruik zijn door een andere gebruiker, bij voorbeeld. Deze documenten waren dan verborgen.
Vanaf nu zullen deze niet meer verborgen zijn, maar wel in grijs zodat u een beter zicht hebt op de niet beschikbare documenten. U zal eveneens de gebruiker kennen die tegelijkertijd op de afpunting werkt.

 Technische pagina: de bewegingen die voor afpunting niet beschikbaar zijn in grijs tonen

inclure les ventes étrangères dans la déclaration nationale
BTW aangifte: de buitenlandse verkopen in de aangifte van de basis legislatuur hernemen

Mercator Boekhouding maakt een BTW aangifte voor uw “basis” land die eveneens de op andere buitenlandse BTW aangiftes vermelde verkopen herneemt.

 Technische pagina: in een BTW multi-wetgeving, de buitenlandse verkopen in de nationale aangifte invoegen.

acompte TVA
Belgische BTW-aangifte: beheer van het jaarlijks voorschotdéclaration de tva belge

Op het einde van het jaar, moet u een voorschot aan BTW betalen. Bij het opstellen van de BTW-aangifte zal Mercator u een vraag stellen die u toestaat om de manier waarop u voordien het voorschot hebt beheerd aan te duiden.

 Technische pagina: Belgische BTW-aangifte: beheer van het jaarlijks voorschot

export sofista
Update van de export van de Belgische algemene rekeningen naar Sofista
mise à jour Mercator
Update van de Franse BTW-aangifte drapeau français
mise à jour Mercator
Update van de interne algemene rekeningen in de Franse wetgeving drapeau français
programmeur en comptabilité
Voor de programmeurs

In AccoutingTvaDeclForm, nieuwe publieke property« Solde » en nieuw event « AfterCreateFile »

 

Neem contact op met uw projectmanager of uw verdeler
voor meer informatie over deze functies.

mercator 10.5