Nieuwigheden 10.4: we gaan verder!

Mercator ERP version 10.4

Een tweede golf met nieuwigheden uit 10.4 is gearriveerd. Deze nieuwe functionaliteiten hebben betrekking op het commercieel beheer, de boekhouding, CRM, de PDA-applicatie,...

Het ontwikkelteam blijft nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de standaard van Mercator om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. 

Ziehier de nieuwe punten:


Algemeen
déclaration intrastat belge et luxembourgeoise
Met betrekking tot Intrastat

belgique Aangifte van verzendingen in België, vanaf 01/01/2019: 
In België verandert de wetgeving inzake Intrastat op 1 januari 2019. In het geval van zendingen moeten volgende informatie opgenomen worden in de aangifte:

  • BTW-nummer van de partner
  • het land van oorsprong van de goederen

Mercator stelt u nu in staat om een aangifte te genereren met deze nieuwe informatie.

belgique Gedetailleerde aangifte voor Luxemburg:
De standaard van Mercator is aangepast zodat u eenvoudig een gedetailleerde Luxemburgse aangifte kan opstellen. Dit kan gedaan worden door het juiste formaat voor uw aangifte te selecteren in de opties van mercator. (Tools -> Opties)

De gegevens van elk van uw producten afzonderlijk kunnen beheren tijdens een verzending:
In uw verzendingsdocument heeft u de mogelijkheid om het land van bestemming, de wijze van vervoer, het land van herkomst,... in te voeren.
Dit is bijvoorbeeld handig als uw bestelwagen door verschillende landen in Europa rijdt en op verschillende plaatsen levert.
Als de informatie voor een lijn leeg is, neemt Mercator de algemene informatie van het document over. U hoeft alleen de uitzonderingen op de regel in te vullen.

 Lees de technische pagina over Intrastat

reportings dans logiciel de gestion - rapport
Met betrekking tot rapportage

Rekening houden met historieken om rapporten te genereren.
Vanaf nu is het mogelijk om gelijktijdig meerdere documenten te behandelen om een rapport te genereren. Bijvoorbeeld: rekening houden met meerdere webbestellingen om een rapport voor de picking van de bestellingen te genereren.
Denk dus ook aan alle dagrapporten die u op 1 document wenst.
 Lees de technische pagina

Verklein de grootte van PDF-bestanden door te spelen met 2 eigenschappen.
Twee eigenschappen worden gebruikt om de kwaliteit van afbeeldingen te bepalen: PdfImageQuality en PdfRichTextQuality. Door deze 2 parameters te wijzigen, kan u de grootte van uw pdf-bestand aanzienlijk verkleinen. Meer tips op deze pagina.

Kies ervoor om alleen een rapportvoorbeeld te bekijken zonder de vraag om af te drukken.
Vroeger vroeg Mercator steeds om een rapport af te drukken wanneer u het rapport verliet.
Vanaf nu kan u kiezen of deze vraag gesteld moet worden, dankzij de eigenschap PreviewOnly.
 Lees de technische pagina


Commercieel beheer
tarif client date de début et date de fin
Definieer een begin- en einddatum voor het toepassen van een klantentarief.

Mercator maakt het beheer mogelijk van speciale klantentarieven (tabblad "Tarrieven" - tabel TARCLI). Sinds versie 10.4 is het mogelijk om aan elk van deze tarieflijnen een begin- en einddatum te koppelen.

 Lees de technische pagina

Augmentation de la taille des lignes dans le touschreen écran tactile
Met betrekking tot Touchscreen

Lijnen vergroten die een knop of checkbox bevatten
We hebben de lijnhoogte vergroot zodat deze lijnen gemakkelijker geselecteerd kunnen worden met de vinger.


Boekhouding
liaison bancaire - comptes dans plusieurs pays
Met betrekking tot de bankverbinding

Wetgeving per rekening
Ieder Mercator dossier is gelinkt aan een wetgeving. In sommige gevallen zal dit een beperking op het gebied van de Bankverbinding als gevolg hebben.
Bijvoorbeeld voor Luxemburgse ondernemingen die beschikken over een Belgische bankrekening, uw Mercator staat geconfigureerd volgens de Luxemburgse wetgeving. Hierdoor kan u geen gecodeerde rekeningafschriften van Belgische banken verwerken.
Vanaf nu bent u niet langer geblokkeerd: een bedrijf kan meerdere rekeningen hebben in verschillende landen en Mercator beschouwt deze rekeningen niet langer als verplicht in de wetgeving van het land van het Mercator-dossier. Deze rekeningen kunnen deel uitmaken van het systeem van een ander land.


CRM
vue calendrier dans les clients
Toon de kalender in informatiebestanden

De CRM-kalender kan gekoppeld worden aan verschillende soorten informatiebestanden (gekoppeld aan een klant, een prospect, een project, een 4e informatiebestand etc.). Nu kunt u in een informatiebestand een nieuw tabblad hebben om de kalender te bekijken.
Het uitzicht is dus tweerichtingsverkeer:

  • in de kalender heeft u bijvoorbeeld een overzicht van al uw klanten.
  • en in het informatiebestand klanten, heeft u een overzicht van zijn kalender en wat er voor hem gepland is.
échange d'actions de CRM via mcdserver
Acties uitwisselen via de McdServer

Mercator 10.4 maakt het mogelijk om CRM-acties uit te wisselen tussen verschillende sites van de McdServerService. Deze uitwisseling kan in 2 richtingen gebeuren:

  • van de centrale naar de clients
  • van de clients naar de centrale

 Lees de technische pagina

notifications des actions du CRM sur MercatorPenguin mobile
Ontvang notificaties met betrekking tot CRM-acties op uw Mercator-penguin

Gebruikt u MercatorPenguin en de CRM?  Vanaf nu kan U herinneringen instellen om op de hoogte te worden gebracht van inkomende CRM-acties op uw mobiele telefoon.
 Lees de technische pagina 


PDA-applicatie
afficher
De gamma's van een artikel weergeven

Vanaf nu toont Mercator de waarden van gamma's. Zowel in de artikelkeuzelijst als op het hoofdscherm van de toepassing.

    

 Lees de technische pagina

afficher les informations des articles déja scannés avec le PDA
Nauwkeurige informatie weergeven in de lijst met reeds gescande items

U kunt de velden definiëren die u wilt weergeven. Vervolgens worden ze in uw lijst met reeds gescande items opgesomd met de namen en kenmerken die u hebt gekozen om weer te geven. Bijvoorbeeld, de ID, beschrijving, sleutel 1,..
 Lees de technische pagina

utiliser l'application MercatorPDA pour scanner l'emplacement
Locatiebeheer

Herinnering: u kan de MercatorPDA-toepasing gebruiken om locaties te scannen

artikelen scannen op locatie

  • Scan de locatie en vervolgens het artikel. Ideaal voor het realiseren van jouw inventaris.
  • Scan een locatie en een artikel, vervolgens een andere locatie en een ander artikel,... Ideaal voor orderpicking.
  • Scan het artikel en vervolgens de locatie.

 Lees de technische pagina 


Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe functies en heeft u een updatecontract? U profiteert er rechtstreeks van. Contacteer uw verdeler of projectleider voor meer informatie over deze functionaliteiten.

mercator 10.4