U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Commercieel beheer Aruba - fase 1 : verschillen met de Legacy-versie

0000002174     -      26-07-2018

Commercieel beheer 8.2 heeft een aantal verschillen in vergelijking met de Legacy-versie:

 • De hoofding van het document, het ingeven van de betaalwijzen, evenals de weergave van de gekoppelde stukken vindt u niet langer in de gewone vensters, maar wel in de objecten die u naar wens in om het even welk BillingForm-scherm kan plaatsen.
   
 • Bijzonderheid op het vlak van betalingen op kredietdocumenten
   
 • Het event 'Hoofding van een document' van de sequentie wordt vervangen door 'Tonen tijdens het opslaan' dat de mogelijkheid biedt om om het even welk tabblad op het BillingForm-scherm te selecteren dat tijdens het validatieproces wordt weergegeven.
   
 • De checkbox 'Ergonomie TTC' (eerder beschikbaar in de sequenties) verdween, aangezien het voortaan eenvoudig te bepalen is welke velden in een scherm van het commercieel beheersdocument moeten worden weergegeven.
   
 • In de sequenties is een nieuwe checkbox beschikbaar: 'Vereenvoudigde standaardinterface'. Dit maakt het mogelijk om een vereenvoudigde scherminstelling uit te voeren voor de toonbankverkopen (allemaal in één tabblad). Daarbij merken we graag op dat u via deze instellingen niet het ontwerp van het scherm in een vingerknip kan wijzigen (dat zou in strijd zijn met de filosofie van de Aruba-schermen). Mercator gedraagt zich eenvoudigweg als volgt: wanneer Mercator de standaardconfiguratie van deze sequentie initialiseert (hetzij omdat deze instellingen nog niet eerder werden uitgevoerd, hetzij omdat de gebruiker deze instellingen handmatig annuleerde), dan houdt Mercator rekening met deze checkbox om te weten welk type standaarddesign gebruikt moet worden.
   
 • Het beheer van setartikelen
   
 • Het ingeven van artikels in touchscreen-modus wordt door een specifiek object verzorgd.
   
 • De touchscreen-interface toont nieuwe visuele klavieren
   
 • In/Out-beheer van de serienummers (niveau 3) gebaseerd op triggers van de SQL-database.
   
 • Het is mogelijk om in één keer meerdere serienummers via een meervoudige selectie op te roepen aan de hand van de SHIFT- en/of Control-toets.

  multi_serial3
   
 • De interactieve import steunt op de SQL-tabellen en niet langer op een opslag van tijdelijke bestanden in de DBF.
   
 • De verbinding naar de betaalwijzen wordt niet meer uitgevoerd op basis van een recordnummer in de PAIEM-tabel, maar op basis van de waarde van het TYPE-veld.
   
 • De berekening van AFER-veiligheidscode is compatibel met een multi-siteconfiguratie. Let op: het nummer van de site moet handmatig worden vermeld op niveau van de sequentie. Er wordt geen rekening meer gehouden met de optie JOU_AFER.
   
 • CzamLink wordt vervangen door MercatorPosServer, waardoor het mogelijk is om om het even welke COM-, LPT- of USB)-poort te delen en dit niet meer beperkt is tot de CZAM-terminal. Dit maakt gebruikt van een TCP/IP-dienst. Dit vergt dan ook een heel eenvoudige installatie.
   
 • De broncode van virtueel klantenscherm 'Ticket Display' werd gewijzigd zodat de tunnel niet meer kan worden gebruikt wanneer het commercieel beheer in Aruba is.
   
 • Bij het toevoegen van een samengesteld artikel, zal Mercator het optieveld LIGNES_V/A DL_ID_LIE2 (char 10) zoals dat gebeurd zou zijn voor een gelinkt artikel in DL_ID_LIEN. Om deze functie te activeren hoeft u enkel het veld DL_ID_LIE2 toe te voegen in LIGNES_V en/of LIGNES_A.
   
 • Rechterklik / Vergelijken: in Legacy-versie gebeurde dit door een tweede document van hetzelfde type als het oorspronkelijke te openen. Nu gebeurt dit in BillingForm via een toegevoegd object automatisch in een nieuw tabblad: Vergelijking. Opdat de twee roosters tegelijkertijd zichtbaar zouden zijn, wordt dit object opgebouwd vanuit een DetachableContainer. Deze manier van werken is aanzienlijk coherenter dan de architectuur van de Mercator-objecten. Zo beschikt BillingEngine nu bijvoorbeeld over een Compare-methode die de vergelijking voor zijn rekening neemt. Het 'Comparison'-object instancieert een tweede 'LinesEditor' die dezelfde configuratie heeft als de eerste.

  De knoppen om lijnen toe te voegen/te wissen, en deze van de barcodeterminal zijn nu van toepassing op de beide LineEditors. Om te weten welke er actief is, hoeft u enkel te kijken naar:

  Actief:
  grid_active                          
  Niet actief:
  grid_nonactive 
   
 • Opname van een commercieel beheersdocument in een CRM-actie: in CRM Aruba kon geen Legacy-commercieel beheersdocument worden opgenomen. Dat is mogelijk met Aruba commercieel beheer. Concreet gebeurt dit onder de vorm van een nieuw object in de ActionsForms: EnclosedBilling. Dit object kan om het even waar in de ActionForm geplaatst worden en verwijst naar de eigenschap van de actiemodellen:
  action_doc
   
 • Bij het herberekenen van een document wordt er rekening gehouden met de optievelden van de lijnen REMISE2, REMISE3 en REMISE4, dit zowel voor verkopen als voor aankopen.
   
 • Voor de import via PtFile: de import van Legacy-formaten steunde op de syntax van de FoxPro-command 'Import from'. Dit bestaat uiteraard niet in .net-omgeving. We hebben dan ook enkel de volgende formaten behouden: XLSX, XLS, XML, begrensd door een teken naar keuze (één teken of tab).
  Bij de eerste configuratie van de terminal van het menu 'Extra' worden de parameters overgebracht naar de PARAMSMEMO-tabel van de SQL-server (in de plaats van naar PtFile.mem). Eigenlijk recupereert Mercator enkel de importdirectory. De rest moet handmatig gebeuren.
   
 • In de sequenties moeten de formules 'Hoeveelheid' en 'Totaal' in C# worden geschreven. De formule die van toepassing is voor het ingavescherm van de loten is niet langer de formule 'Hoeveelheid', maar wel een andere formule 'Hoeveelheid (Loten)'.
   
 • De verschillende printmodellen in de sequenties kunnen in de SQL-database worden geplaatst.
   
 • De printmodellen voor gamma's (maten en kleuren) worden niet meer opgebouwd met XGamTab maar met matrixen van de Aruba-rapporteneditor.
   
 • Verbinding met draagbare PDA-terminals: versie 1 wordt niet langer ondersteund. Versie 2 moet dan ook gebruikt worden.
   
 • De volgorde van de regels in "Tools / Kortingen" in aanmerking genomen bij het zoeken naar een korting.