U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Historiek van de updates 1

0000001485     -      01-11-2015

Laatste versies...

 • 18/10/2002
  • Prompt Fox SQL: knop waarmee de syntaxis van SQL VFP naar TSQL wordt vertaald.

  • Prompt Fox SQL: browsen van SELECT in de “read only”-modus en gemaximaliseerd venster

  • Backups via Bestand/ Backup : mogelijkheid om de naam van het opgeslagen bestand vast te leggen (cf. Tools/ Opties/ Andere)


  •  
 • 07/10/2002
  • Mogelijkheid om de opening van de lade van de kassa uit te schakelen via CTRL-F4 door gebruiker

  • Volgorde in de reeksen, voor de weergave van de reeksen in de menu’s en de verschillende dialoogvensters

  • Opvraging artikelen: inzoomen op document: de geselecteerde regel wordt in het document gehighlight.


  •  
 • 09/09/2002 : "Lots" beheer en voorzorgsprincipe : cfr. werking-van-de-optie-lots.html •  
 • 09/08/2002
  • ondervraging van het artikel, met rechter klik : menu "Alles aankruizen", "Alles uitkruizen", "Periode kiezen"

  • synchroniseren van de "Projekten" signaletiek via MCD Server

  • Meervoudige aftrek van voorschot in "Beheer / Levering Bestellingen Klanten"


  •  
 • 01/06/2002
  • Support SQL Server en MSDE 

  • Signaletieken : export en import onder het formaat XML

  • Menu "Documenten / Reporting" en selectiecriteria in de parametrering documenten : cfr. menu-documenten-reporting-en-sorteer-criteria-in-de-instellingen-van-de-documenten.html

  • Optie "Touchscreen" : cfr. werking-van-de-optie-touchscreen.html

  • Verbergingsniveau bij de vrije documenten.

  • Mogelijkheid om het directory BAK in te stellen (cfr Tools/Opties/Anderen)

  • Tabblad "Sameng" van de artikelfiche": afbeelden van de maten en kleuren

  • Signaletieken : mogelijkheid om de gewenste opzoekzone standaard te activeren. (cfr Tools/Opties/Bestanden)

  • Getrouwheidskaart : Mogelijkheid om de getrouwheidskaart bij te werken enkel op basis van de nieuwe documenten. (Tools/Opties/Getrouwheid)

  • Automatisch omvormen van de bestelbonnen naar leveringsbon: Bewaren van de diskonto modus en verdubbeling op basis van de velden in PIEDS_V

  • Herindexering in TOOLS

  • Verbinding Popsy : mogelijkheid om de referentie te versturen naar het veld DOCUMENT

  • Verbinding Popsy : transfert van OGM : cfr het-beheer-van-ogm.html

  • Verbinding Popsy : analytisch in de aankopen : cfr analytische-boekhouding-legacy.html


  •  

De hierboven vermelde funcites zijn enkel beschikbaar voor de klanten die beschikken over de versie 4.0 van Mercator. Deze nieuwe versie vereist een wijziging van de omgeving van Mercator.

 • 13/03/2002 : Range chronologische code (cfr. Tools / Opties / Bestanden) •  
 • 08/03/2002
 • 28/02/2002
  • Tools/Kortingen : mogelijkheid om de wijzigingen te bevestigen of te annuleren

  • Tools/Kortingen : Kiezen van artikels zowel op categorie 1,2 of 3

  • Import/Ingave van reeksen serienummers bij het IN/OUT serienummer beheer cfr. import-ingave-van-reeksen-serienummers-bij-het-in-out-serienummer-beheer.html

  • Boekhoudverbinding met Expert/M

  • Intrastat 2002 : cfr. gewesten in Tools / Setup / Magazijnen


  •  
 • 15/02/2002
  • Intrastat : Keuze van de map voor het bewaren van het

  • bestand.

  • Intrastat : bevestigen voor het verzenden per E-Mail

  • Interne Functie ADD_MONTH : correctie indien de berekende datum later is dan de laastste dag van de maand.

  • MCD/MFD : mogelijkheid om de import van de klanten te beperken voor een vertegenwoordiger.(cfr. Tools / Config. Comm Centrale / Opties : Enkel klanten vertegenw. : voer de naam in van de vertegenwoordiger of laat het veld leeg.)


  •  
 • 05/02/2002 : verbinding met de boekhouding Venice •  
 • 23/01/2002
  • mogelijlkheid om de standaard hoeveelheid te kiezen voor aankoop-of verkoopdocumenten: cfr "Tools / Opties / Ingave : Standaard Hoeveeheid bij de verkopen" en "Tools / Opties / Ingave : Standaard Hoeveeheid bij de aankopen"

  • Blokkeren van het menu "Tools" per gebruiker : Mogelijkheid om de menu's "Standaard waarden" en "Modules" te blokkeren.

  • MFD/MCD : mogelijkheid om de abonnementen door te sturen naar de centrale.

  • Toepassen van de automatische berekening van de formule in een artikelfiche tijdens het aanmaken in een document

  • Mogelijkheid om de abonnementen toe te voegen aan de historiek van de "klanten" en "levernciers" fiches : cfr. "Tools / Opties / Bestanden : Abonnementen toevoegen op historiek"

  • Sekwenties : mogelijkheid om de hoogte van de lijnen aan te passen voor het ingavescherm zonder de grootte van de fonts aan te passen.


  •  
 • 15/01/2002
  • Opening van de geldlade in functie van de betalingswijzen cfr. hoe-kan-men-het-openen-van-de-geldlade-bepalen-volgens-de-betalingswijze-eraan-verbonden.html

  • Beheer van tegenmerken cfr. beheer-van-het-tegenmerk.html

  • Mogelijkheid om de incasseringen in BEF uit te schakelen na 28/2/2002 cfr. 0000000596n.html

  • Barcodelezer : automatische conversie naar de CAPS LOCK status.

  • Dagelijkse verrichtingen : mogelijjkheid om per journaal te sorteren (cfr Tools / Opties / Andere)

  • Beheer van de incasseringen per PC (veld MACHINE in HISCAISS.DBF)

  • Afdrukken van de historiek van de incasseringen per PC (cfr Tools / Opties / Andere)

  • Mogelijkheid om een commentaar in te geven (Drukknop HOOFD) in de deposito's op kassa en stortingen op bank (veld REFERENCE in HISCAISS.DBF)

  • Mogelijkheid om een commentaar in te geven (Drukknop HOOFD) in de inventarissen en transferten tussen deposto's (veld REFERENCE in LIGNES_D.DBF)

  • MCD/MFD : beheer van de inventarissen en transferten tussen depots, automatische transfert van deze gegevens (diverse verrichtingen) naar de centrale.

  • Intern berichtensysteem binnen Mercator cfr. intern-berichten-systeem.html

  • Tarief per hoeveelheid : toepassen van de drempels op negative hoeveelheden

  • Mogelijkheid om lijnen toe te voegen in het tabblad "Samen" van de artikelfiche

  • Automatische EAN code : vervangt de waarde niet indien het veld is ingevuld.

  • Automatische EAN code : deze code wordt aangemaakt wanneer de artikels zijn opgemaakt in maten en kleuren.

  • Mogelijkheid om de hoeveelheden te wijzigen door het terugroepen van het criteriavenster.

  • Boodschap onvoldoende voorraad : mogelijkheid om deze te activeren voor facturen, leveringsbonnen, bestellingen, .. (cfr Tools/opties/Andere)

  • Verbinding Popsy : transfert van de bankrekeningnummers van leveranciers cfr. transferten-van-de-bankrekeningen.html

  • Leveringsklant : het tabblad "historiek" vermeld de historiek van de verrichtingen.


  •  

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 3.4 van Mercator.

 

 


De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 3.3 van Mercator.

 

 

 

 • 11/06/2001 : Afdrukken van EAN13 barcodes op een klassieke printer. cfr ean13-barcodes-afdrukken-met-een-klassieke-printer.html •  
 • 28/05/2001 : Doorlopend vergrendelen van de bestanden ( automatisch faktureren, automatisch leveren, genereren en onderhoud van de abonnementen.) •  
 • 14/05/2001
  • S_NON_BLOQ (L) STOCK.DBF, NON_BLOQ (L) in LIGNES_V/A.DBF : laat u toe om te vermijden dat de prijzen van bepaalde artikelen worden geblokkeerd op gebruikersniveau.

  • manuele ingave in de herbevoorraading : beheer van de samengestelde artikelen op aankoop

  • serienummer op niveau 3: mogelijkheid op een artikel rechtstreeks op te roepen door het serienummer in te lezen


  •  
 • 24/04/2001 : totalen in scherm "Leveranciersleveringen", versie MSHOP •  
 • 1904/2001 : verbinding Hornet PT600 in transfer tussen depots •  
 • 11/04/2001
  • beheer van magazijn per lijn cfr beheer-van-magazijnen-per-lijn.html

  • add expression in de signaletieken cfr vrije-uitdrukkingen-in-de-signaletieken.html

  • status "Afgedrukt" in de historiek van de dokumenten

  • beheer van meervoudige vensters: Verschillende verkoopsdokumenten en of verschillende aankoopdokumenten gelijktijdig op het scherm.

  • afdrukken van faktuur met OGMcode (Code voor Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) cfr het-beheer-van-ogm.html

  • beheer van het aantal etiketten cfr 0000000479n.html

  • automatisch generen van EAN13 barcodes cfr automatisch-genereren-van-de-ean13-barcode.html

  • rechter klik in ingaveschermen voor dokumenten: Toepassen van een korting, afdruk van etiketten, kopiëren-plakken van lijnen, selecteren van lijnen,… cfr selecteren-van-lijnen-in-documenten.html

  • sneltoets CTRL-M voor rekenMachine

  • mogelijkheid op te dupliceren binnen "Tools / Parametrering Documenten"

  • minimum datum op historieken : cf. "Tools / Opties / Anderen"

  • in de signaletieken, ID_USER2 C(10) : id van de gebruiker die de signaletieken wijzigt.

  • tot 99 betalingsmodaliteiten

  • Kopiëren/Plakken in de uitdrukkingen van de report designer

  • beheer van het gebruikersniveau. cfr 0000000482n.html

  • transferten van de historiek van de incasseringen naar de centrale. cfr 0000000483n.html

  • variabele F_1BL_1FAC in FOU.DBF : Een faktuur per leveringsbon van de leverancier.

  • beheer van het veld TITEL in de signaletieken van Popsy cfr beheer-van-het-veld-titel-in-de-signaletieken.html

  • optie "multi-valuta incasseringen": afbeelden van de valuta voor geld-teruggave op de display

  • keuze van de kleuren in de schermafbeeldingen in de sekwenties

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 3.25 van Mercator.

 

 

 

 • 07/03/2001
 • 22/02/2201
  • Mogelijkheid om gelijktijdig de abonnementen en de leveringsklanten te gebruiken (ID_CLI_LIV)

  • P_ID_FOU (C10) in PROJ.DBF : verbinding met de leveranciers in projekten

  • tabblad "bestandsexplorer" : mogelijkheid om er mappen aan te verbinden en om per niveau omhoog te gaan

  • deelgroep "vertegenwoordigers" : cfr reporting-het-gebruik-van-boven-en-ondergrenzen.html

  • Beheer van de serienummers op het 3de niveau : controle op de uitgaande serienummers die worden ingelezen

  • Optie "Controle op ingave". cf "Tools / Opties / Ingave"

  • Venster " Geld teruggave" : always on top

  • Transfert tussen depots : afbeelden van de gamma's in de omschrijving


  •  
 • 09/02/2001
 • 02/02/2001
  • Mogelijkheid om een leveringsklant eerst op te roepen, automatisch oproepen van de fakturatieklant

  • Mogelijkheid om bepaalde klanten/leveranciers uit te sluiten voor het regime van de accijnzen: C_NON_TAX (L) in CLI.DBF of F_NON_TAX (L) in FOU.DBF

  • Automatisch afdrukken vanuit de klanten/leveranciers historiek.


  •  
 • 29/01/2001
  • Berekeningstabel per depot (cfr Tools/Opties/Anderen)

  • Optievelden : C_ID_USER, F_ID_USER, S_ID_USER : gebruiker die een fiche aanmaakt/wijzigt

  • MCD/MFD : waarschuwing indien de laatste gebruiker het programma verlaat wanneer deze geconfigureerd staat voor een automatische communicatie met de centrale

  • update van de kostprijs wanneer een zuivere ingave in de voorraad wordt bevestigd.


  •  
 • 15/01/2001
  • Toegangsrechten op het niveau van de gebruiker op elk element van het menu

  • "Beheer" en "Tools"

  • Getrouwheidskaart : mogelijkheid om een bevestiging te vragen voor de inschrijving op de getrouwheidskaart (cf Tools/ Opties / Getrouwheid)

  • Getrouwheidskaart: mogelijkheid om meer dan 10 verkopen te beheren op de kaart. cf. meer-dan-10-aankopen-via-de-getrouwheidskaart-beheren.html

  • Afbeelden van het serienummer op de ondervraging van het artikel

  • Mogelijkheid om lijnen toe te voegen/ te wissen in het scherm van de herbevoorraading

  • Bewaren/oproepen van de gegevens van de herbevoorraading

 • 01/01/2001

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 3.1 van Mercator.

 

 

 

 

 • 11/12/2000
  • 4de signaletiek : Optie veld D_ID_CLI C(10), verbinding naar de klant.

  • 3 categoriecombo's voor de 4de signaletiek cf. 0000000427n.html

  • synchroniseren van de 4de signaletiek via MCD Server

  • filteren van de leveringsklanten ten opzicht van de boekhoudcode

  • (In te stellen optie via Tools/Opties/Ingave)

  • Gebruikersprioriteit: datum blokeren (dokumentdatum & moment vastleggen)

  • Gebruikersprioriteit: vertegenwoordiger blokeren

  • Gebruikersprioriteit: depot/magazijn blokeren

  • optie incassering in meervoudig valuta's: saldo/teruggave afgebeeld in de laatst gebruikte valuta.

  • dagelijkse verrichtingen: mogelijkheid om enkel de dokumenten af te drukken die verband houden

  • met het omzetcijfer (fakturen)

  • kassabeheer uitschakelen voor de afgelegen sekwenties

  • scrollbar in DNV onder NT


  •  
 • 29/11/2000
 • 17/11/2000
 • 14/11/2000 : ZIP middellen inbegrepen •  
 • 09/11/2000
 • 31/10/2000
 • 11/10/2000
  • Herbevoorrading in remote fakt (MFD)

  • MCD/MFD : communicatie met centrale : tabblad "leveranciers" van artikel fiche en gebruikers

  • import van leveranciersdokumenten via rechterklik in klantendokumenten
  • import van klantendokumenten via rechterklik in leveranciersdokumenten


  •  
 • 05/10/2000
  • Import van de signaletieken in het formaat Excel 97

  • Beheer van de beelden JPEG, GIF, ANI, DIB in de signaletieken "Artikels" en in de dokument modellen


  •  

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 3.0 van Mercator. Deze nieuwe versie vereist een wijziging van de Runtime van Visual Foxpro

 

 

 

 • 28/09/2000 :
  • Standaard BTW op het niveau van de rayons

  • ID_USER2 C(10) Optieveld in PIEDS_V en PIEDS_A : laatste gebruiker

  • die het dokument heeft gewijzigd

  • Kolom S_CLE1 in het scherm van de transferten tussen depots.


  •  
 • 31/08/2000 :
  • Parametrering in meervoudige talen van de rayons/families/sub-families cf. parameterinstelling-meerdere-talen.html

  • Mogelijkheid om bij een Aankoop artikelen op te roepen met de leveranciersrefentie indien de leverancier niet is vermeld

  • Import van gegevensbestanden onder DBF formaat

  • Interaktieve import onder het formaat DBF

  • Dupliceren van de klant : Het saldo wordt op nul gezet

  • Dupliceren van de klant : De pagina "Tarieven" wordt eveneens gedupliceerd

  • Dupliceren van een artikel : De pagina's "Leverancier" en "Verbind" worden ook gedupliceerd.

  • Bij een automatische aanmaak van artikelen via een gammaraster, worden de verbonden artikelen ook gedupliceerd.

  • De pagina "Leveranciers" van de "Artikel" fiche: De valuta voor de eenheidsprijs.

  • Import van lijnen via een rechter klik: Invertie van het teken van de hoeveelheden indien men overstapt van een credit nota naar een faktuur of omgekeerd

  • De mogelijkheid om de betalingstermijnen te bepalen per abonnement: variabele ABO_PAIEM C(4) in PIEDS_V
  • Historiek D.N.V. leverancier in de klantenfiche.

  • Beheer van de serienummers voor serieartikelen, voor bestellingen van het type D.N.V.

  • De mogelijkheid om een module PRG of FXP uit te voeren na de validatie van een document cf. uitvoering-van-een-prg-of-fxp-module-na-validatie-van-een-document.html

  • Bevestiging van het uitwissen van een lijn in de parametragetabel.

  • Decimalen op hoeveelheden bij een depot-transfert

  • Ondervraging artike: visualisatie van de verkochte, aangekochte hoveelheden en de maandelijkse marges over 2 jaar
  • Beheer van serienummers met een lengte tot 240 karakters

  • Beheer van meervoudige deviezen bij de incasseringen cf. beheer-van-inningen-in-meerdere-valuta-s.html

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.7 van Mercator.

 

 

 • 07/07/2000 :
  • Onvangsten en uitgiften in de pagine historiek klanten/leveranciers

  • Optioneel veld RECNO in LIGNES_V/A : lijnnummer


  •  
 • 26/06/2000 :
  • Mogelijkheid om bestellingen en leveringen te wijzigen, zelfs al zijn deze ingegeven in de boekhouding. (Enkel blokkering van het voorschot)

  • Samenbrengen van de referentie in de voet van het dokument bij een groepering van verschillende dokumenten.


  •  
 • 14/06/2000 :
 • 08/06/2000 :
  • Ergonomie BTW INCL :Totaal in valuta van het dokument in het vet.

  • beheer van de verbergingsgraad van de zones die door de gebruiker zijn toegevoegd

  • Pagina "Leverancier" van de "artikel" fiche: De kolommen 4 en volgende zijn verborgen indien de zone AP is verborgen

 • 07/06/2000 :
  • Groepering van Leveringsbonnen in fakturen: Optie voor sorteren van fakturen per klant (cf. Tools / Opties / Ingave)

  • Verzenden van mails MAPI : restauratie van het standaard map

 • 30/05/2000 :
  • Pagina "Ondervraging" van de "artikel" fiche: code en naam van het depot in de kolom "derden" voor de verschillende voorraadbewegingen

  • Export van artikelen: mogelijkheid om de gegevens van de pagina "Leverancier" te exporteren

 • 22/05/2000 :
  • Vrije velden in het scherm " Sekwentie" (variabelen SEQUENC.LIBRE1, ...9)

  • Commerciele ondervraging: Afbeelden van de naam van de klant/leverancier via een klik in de hoofding van de kolom

  • "Tools/Parameters" mogelijkheid om de lijsten te sorteren (drukknop sorteren)

  • Bij de sekwentie, de mogelijkheid om de grootte van de karakterpolis te bepalen voor het raster en de ruimte tussen de lijnen

  • Bij de sekwentie: ergonimie BTW INCL= het wegnemen van de Totalen Zonder BTW in het ingavescherm

  • Historiek voor de verbonden dokumenten cf. zoeken-op-gelinkte-documenten.html

  • Historiek klanten/leveranciers ( van het menu "Venster"): Afbeelden van het uur via een klik in de hoofding van de kolom "Datum"

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.6 van Mercator.

 

 

 • 05/05/2000 :
  • In de historiek van de incasseringen: Velden "Derden" (klant/leverancier) en "referentie" zijn beschikbaar

  • DNV : Beheer van de DNV in de leveranciersdokumenten


  •  
 • 26/04/2000
  • Scherm verkoop/aankoop : Zone "Totale hoeveelheid" (aantal artikelen) ( rechts van Totaal BTW Inbegrepen)

  • "Gebruikers" niveau op tarief


  •  
 • 13/04/2000
  • Vrije parametrering van de BTW-tarieven (Tools/setup)

  • Verbergen van basisbestandszones op gebruikers niveau cf. 0000000288nhtml

  • Contrôle van de blokkering van de klanten bij een validatie van verkoopsdokument

 • 19/03/2000
  • Historiek per referenties / Serienummers: Opzoekingsmogelijkheid via * et ?

  • Groepering van de leveringsbonnen in fakturen: Mogelijkheid om de lijnen waar de hoeveelheid = 0 te verwijderen

  • Groepering van levringsbonnen in fakturen: Scheiding op basis van informatie die zich in de voet van het dokument bevindt

  • Afdrukken van dokumenten via Historiek: OK indien afdruk mode= Geen

 • 14/03/2000
  • Artikelen zonder disconto (prijspagina)

  • Bestek/bestellingsvoorbereiding: De mogelijkheid om de dokumenten in hun totaliteit te bewaren tijdens de transformatie


  •  

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.5 van Mercator.

 

 

 

 • 01/03/2000
  • Checklist in de DNV

  • Correctie depot op bankrekening et ingave kassageld met decimalen

  • Verandering van de berekening van de vervaldata 30F,60F,…, de datum is altijd de laatste dag van de maand.

  • Ondervragingen op artikelen van abonnementen et voorraadbewegingen

 • 18/02/2000

 • 11/02/2000 :
 • 24/01/2000 :

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.4 van Mercator.

 

 

 

 

 • 17/01/2000 : Memo veld in DNV •  
 • 09/01/2000 : Beheer van numerische tags om te synchroniseren met de verafgelegen sites cf. numerieke-tags-voor-synchronisatie-tussen-sites.html •  
 • 30/12/1999 : Startsekwentie per gebruiker •  
 • 23/12/1999 :
  • Historiek van de incasseringen op gecondenseerde wijze

  • Opnieuw afdrukken van de laatste verkoop (cf. menu Bestand)

  • Aanmaken van artikelen in een gammaraster


  •  
 • 08/12/1999 :

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.5 van.

 

 

 

 

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.2 van Mercator.

 

 

 

 • 16/09/1999 : Technische release •  
 • 01/09/1999 :
  • Sekwenties: Maximaliseren van de ingavevensters

  • Bericht wanneer credit nota positief is

  • Vrije formule voor totaal per lijn voor de ingave ven de dokumenten

 • 19/08/1999 :
 • 13/08/1999 : Verbinding met draagbare terminals Percon PT200 en Hornet PT600. •  
 • 10/08/1999 :
  • Drukknop "Alles aankruisen - Alles vrij maken " in het selektiescherm voor automatisch leveren of faktureren

  • In hetzelfde scherm, sorteren per naam of per datum

  • LIGNES_V.DBF / LIGNES_A.DBF : Optieveld "bestelling" en "levering" :cf. optievelden.html

  • Correctie van de parametrering van de financiele rekeningen in het scherm "sekwentie"


  •  
 • 05/08/1999 :
  • Optiemodule: Abonnementen (klanten en leveranciers - Elk type dokument ): cf. het-beheer-van-abonnementen.html

  • Optiemodule Dienst-Na-Verkoop - DNV: cf. het-beheer-van-de-dienst-na-verkoop-dnv.html
  •  
  • Lijst van de gebruikers verbonden aan Mercator: via Tools/informatie Gebruikers

  • Historiek: Dokumentnummers in schuindruk voor dokumenten die overeenstemmen met resten (B-O)

  • Modularisatie van de uitvoer-file


  •  
 • 09/07/1999 :
  • Correctie Bug automatische levering van de bestellingen

  • Nettoprijs op tarifaire uitzonderingen voor klanten

  • Ingave van nieuwe dokumenten: Afbeelding van de vermoedelijke nummer in de titelbalk


  •  
 • 06/07/1999 :
  • Opzoeken in de historiek en automatische fakturatie: Selektie op zones in de voet, de vrije zones inbegrepen

  • Min stock en Max stuk: Meervoudige depots , opgenomen in de pagina "Gegevens"

  • Breedte van de kolommen van de tabel van in de pagina "Gegevens" wijzigbaar via "Tools/opties"

  • Sorteren op automatische herbevoorraading: Volgens de optie "Sorteren opzoeken artikel"

  • Beheer van zaken-codes: Sekwentie = Mogelijkheid om een referentie op te vragen, een eventueel unieke + Mult-journalen historie per referentie

  • Dokumenten verbonden aan de sekwenties: Mogelijkheid om alle velden van de fiche van de fakturatieklant de recupereren: cf. andere-facturatieklant-gegevens-dan-naam-of-adres.html

  • Tools/Systeem informatie: Grootte van de bestanden en gebruikte geheugen

  • Afdrukken van de ondervragingen van artikelen

  • Verbonden artikelen: Mogelijkheid om een artikel te verbinden aan een onbeperkt aantal elementen + pagina "Verbind" in de artikel fiche

  • Wijzigen van de valutakoers per dokument: Vraag "Prijzen aanpassen"

  • Automatische herbevoorraading: Herbevoorraading indien beschikbare hoeveelheid lager is dan minimum hoeveelheid, dan bevoorraading tot maximum stock (Min stock en Max stock aankruisen)

  • Nieuwe Index -> Herindexeren

  • Contrôle op de aankoopdokumenten bij het wissen van een artikelen

  • Automatisch Wijzigen van klantenbestellingen in leveringen (via menu "Beheer")


  •  

De hierboven vermelde nieuwe functionaliteiten zijn enkel beschikbaar voor klanten die beschikken over de versie 2.1 van Mercator.

 

 

 • 18/06/1999 :

 • Historiek serienummer op aankopen

 • Duits op klanten en leveranciers ficheAllemand sur fiche clients et fournisseurs

 • Transfert naar Popsy: Taal klant/leverancier + DV kassa leeg

 

 

 • 09/06/1999 :
 • 20/05/1999 : Correctie scherm verbonden artikelen •  
 • 12/05/1999
 • 02/05/1999
 • 20/04/1999
  • Beheer van de inventarissen

  • Update van de aankoopprijs bij de groepering van de leveringsbonnen in fakturen

 • 30/03/1999
  • Correctie van de automatische fakturatie met een filter per klant die bepaalde letters bevatten

  • OptieZones Libre1 en Libre 2 in PIEDS_V.DBF


  •  
 • 29/03/1999 : Oproep van de optiemodule via "Tools/Module.

 • 26/03/1999
  • Regelmatiger Wissen van de TMP-files van C:\FOXCACHE

  • Overlopingslijst van het stockbestand: Correcte bron voor de familie

 • 25/03/1999 : Verbinding Popsy: Rode Flag wanneer het dokument geweigerd wordt door Popsy

 • 24/03/1999
  • Sneltoetsen op het toetsenbord op het rekenmachientje, login en Moment vastleggen

  • Aanpasbare scherm wat de grootte betreft en maximaliseren van de schermen: Verkoop, aankoop, Berekeningstabel depot, bank, kassa, transferten depots

  • Solden en promoties: Mogelijkheid tot het bepalen per klant of tarifaire klantencategorien

  • Correctie van het abnormale gedrag van het programma wanneer de betalingsmodalteiten niet zijn bepaald

  • Correctie van de prijs-update in valuta voor de leveranciers. In geval de valuta gelijk is aan de valuta van de leverancier bestaat er geen variatie van de valuta.  •  
  • De overlooplijsten van klanten,leveranciers et artikelen (CTRL-L) zijn te parametreren via "Tools/Schermen lijsten" (en te bewerken binnen bepaalde limieten) Opgepast: verplicht kijken naar de-bestandsbladerlijsten-zijn-leeg.html voor initiele parametrering

  • Verbinding met Popsy: Correctie van de transfert voor de betalingsmodaliteiten op bestellingen en leveringsbonnen.


  •  
 • 16/03/1999
  • Correctie van de afdruk van adressen tijdens gegroepeerde afdrukken.

  • Contrôle op het bestaan van valuta, depot en regime tijdens de validering van een dokument.

  • Nieuwe indexen in PIEDS_V en PIEDS_A : Optimalisering historiek (Herindexeren aub)


  •  
 • 15/03/1999
  • Tijdens de fakturatie van de leveringen , de zone referentie wordt toegevoegd in de hoofding van elke leveringsbon.

  • Afdrukken van de "leveranciers" historieken

  • Gegroepeerd afdrukken van dokumenten (klanten en leveranciers) via historiek

  • sneltoetsen * $ % met waarde 0


  •  
 • 11/03/1999
  • de vensters van de historiek verdwijnen niet meer na de validering van de wijzigingen.
  • Mogelijkheid om de bestellingen te wijzigen of leveringen die reeds gedeeltelijk zijn omgevormd.

  • Mogelijkheid om de leveranciersleveringen en de leveranciersfakturen te groeperen.

  • De geselekteerde historieklijnen komen volledig blinkend tevoorschijn

  • In verbinding met de boekhouding Saari: De standaard voorgestelde klanten/leveranciers code houdt rekening met de stam van de rekening

  • In verbinding met de Cubic Boekhouding: Correctie van de transfert van credit notas op aankopen.

  • Correctie van de fout bij de wijziging van een dokument wanneer het moment is vastgelegd.

  • Conformiteit met de Euro versie van de Saari boekhouding


  •